Varainhoitorahastot

Varainhoitorahasto on valmis sijoitussalkku.
Ikoni: salkku, jossa prosenttimerkki.

Valmis hajautus eri riskitasoilla

Valikoimassamme on neljä eri riskitason varainhoitorahastoa, joissa salkunhoitaja huolehtii sijoitusten hajauttamisesta osakkeisiin, korkoihin ja  vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin.

Riskien laajempi hajauttaminen sekä mahdollisuudet parempaan ja tasaisempaan tuottoon kasvavat, kun rahastosalkkua täydennetään vaihtoehtoisilla omaisuuslajeilla. Raaka-aineet ovat esimerkkejä tällaisista vaihtoehtoisista omaisuuslajeista.

Neljä erilaista rahastoa

Valikoimassamme on neljä rahastoa erilaisilla riskitasoilla. Varainhoito 25 -rahastossa korkosijoitusten osuus on korkeampi ja rahaston riskitaso on sen myötä alhaisempi. Varainhoito 50- ja Varainhoito 75 -rahastoissamme osakepainon osuus kasvaa, jolloin myös riskitaso sekä tuotto-odotus nousevat. Multi Asset 100 -rahasto sijoittaa normaalisti kokonaan osakemarkkinoille, noin puolet osakesijoituksista tehdään Pohjoismaihin ja puolet sijoitetaan globaalisti.

Hyvä tietää varainhoitorahastoista

  • Yksi rahasto, jossa laajin hajautus eri omaisuuslajeihin.
  • Valitse riskitaso, joka sopii sinun taloudelliseen asemaan ja säästöaikaan.
  • Aina ajankohtaisen markkinanäkemyksen mukaisesti sijoitetut varat.

Näin rahastojen varainhoito toimii

Varainhoitorahastojen edut

  • Vaihtoehtona monta riskitasoa

  • Eri omaisuuslajit takaavat hyvän riskien hajautuksen.

  • Aktiivinen salkunhoito ja jatkuva seuranta.

  • Tiimipohjainen analyysi hyötyy jokaisen asiantuntijan osaamisesta.

  • Vastuulliset rahastot antavat hyvän tuoton pitkällä aikavälillä.


a graph with a leaf on top

Vastuullista salkunhoitoa

Kestäviä valintoja ilman kompromisseja

Suosimme, suljemme pois ja vaikutamme. Sijoitamme Handelsbankenin omiin ja muiden rahastoyhtiöiden rahastoihin. Sijoituskohdetta valitessamme analysoimme ja arvioimme rahaston ja rahastoyhtiön. Edellytämme niiltä järjestelmällistä vastuullisuustyötä ja kansainvälisten sopimusten noudattamista. Lisäksi arvioimme vastuullisuuden toteutumista salkunhoidossa.

Tuotteiden ja rahastonhoitajien valinta vaatii tarkkuutta. Valitsemme tuotteen, jonka arvioimme sopivan rahaston tuotto- ja riskiprofiiliin. Jos kahdella tuotteella on samanlaiset edellytykset, valitsemme näistä pitkällä aikavälillä vastuullisemman.

Vaikutamme ja käymme vuoropuhelua

Pyrimme vaikuttamaan muihin rahastoyhtiöihin, jotta nämä suhtautuisivat vastuullisuuteen Handelsbankenin tavoin. Näin voimme poimia rahastosalkkuihimme laajemman valikoiman vastuullisia rahastoja. Kävimme äskettäin vuoropuhelua uuden ESG-rahaston kanssa, Rahastolla on läpinäkyvä ja selkeä vastuullisuusstrategia, ja salkunhoitajamme ovat siksi sijoittaneet rahastoon.


Merkitse rahastoja verkossa

Oletko jo Handelsbankenin asiakas?

Verkkopankissa aloitat helposti kuukausisäästämisen tai teet rahastomerkinnän. Merkintä ja lunastus on verkossa maksuton.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.