Vertaa rahastoja

Vertaile rahastojen yleistä kehitystä

Rahastojen kurssilistan Kehitys-näkymässä voit vertailla eri rahastojen kehitystä. Valitse alla olevasta luettelosta ne rahastot, joiden kuvaajat haluat esiin. Y-akselin arvo määräytyy viimeksi valitsemasi rahaston mukaan. Muiden rahastojen prosentuaalinen kurssikehitys suhteutetaan viimeksi valitun rahaston kehitykseen.

Taulukosta - toisin kuin kaaviosta - näkyy siinä lueteltujen rahastojen suhteellinen prosentuaalinen kehitys eri ajanjaksoina. Luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä myöskään vastaa kuvaajassa esitettyjä lukuja.

Vertaile kuukausisäästöjen kehitystä

Kuukausisäästäminen-näkymässä voit vertailla eri rahastojen kuukausisäästöjen kehitystä valitsemalla ja lisäämällä rahastoja.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.