Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto (allokaatiorahasto) sijoittaa tavallisesti osakkeisiin ja korkosijoituksiin.
Ikoni: kolme salkkua, jotka kuvaavat yhdistelmärahastoja

Yhdistelmärahastot sijoittavat eri omaisuuslajeihin

Yhdistelmärahasto, jota myös sanotaan allokaatiorahastoksi, sijoittaa useisiin eri omaisuuslajeihin, tyypillisimmin osakkeisiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkolainoihin. Hajautusta osakkeiden ja korkojen välillä vaihdellaan markkinatilanteen ja salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Omaisuuslajien enimmäis- ja vähimmäismäärät on kerrottu rahaston säännöissä. Osakkeiden osuuden kasvattaminen lisää rahaston riskejä mutta parantaa samalla mahdollisuutta tuottoon.

  • Yhdistelmärahaston etuna on, että sijoittaja saa hyödyn osakekurssien noususta, mutta kurssien laskiessa kielteiset vaikutukset jäävät pienemmiksi kuin osakerahastoon sijoitettaessa. Yhdistelmärahaston riskiä voidaan pienentää hajauttamalla varoja myös muihin sijoituskohteisiin, kuten raaka-aineisiin.

  • Yhdistelmärahaston kääntöpuolena on, että sijoittaja ei voi aina hyödyntää täysipainoisesti osakekurssien nousua.

Hyvä tietää

Yhdistelmärahastojen riskitaso vaihtelee. Jos haluaa sijoittaa pienemmällä riskillä, voi valita yhdistelmärahaston, jossa osakkeiden osuus on esimerkiksi 25 prosenttia ja korkotuotteiden osuus 75 prosenttia. 

Jos sijoittaja on valmis ottamaan suuremman riskin, vaihtoehtona on enemmän osakkeita sisältäviä yhdistelmärahastoja.


Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.