Suosiminen

Rahaston sijoitusstrategiasta riippuen valitsemme sijoituskohteeksi joko oikeat yritykset, indeksin tai rahastot.
Vihreä lasipallo kädessä

Sijoitamme tulevaisuuteen

Handelsbankenin vastuullisuustoimintaa ohjaa YK:n Agenda 2030 -ohjelma. Ohjelmassa on 17 globaalia tavoitetta ja 169 osatavoitetta, joista YK:n jäsenmaat ovat sopineet. Olemme tunnistaneet sijoittamisen kannalta keskeiset osatavoitteet ja laatineet mallin, joka analysoi rahaston myönteiset vaikutukset näihin tavoitteisiin. Mallissa huomioidaan esimerkiksi se, millaisia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin tuote tai palvelu tarjoaa. Oikean yrityksen, indeksin tai rahaston löytäminen on tarkan analyysin lopputulos. Sijoitusten myönteiset vaikutukset tavoitteisiin ja yritysten vastuullinen toimintatapa ohjaavat sijoitusvalintoja.

Muutosyhtiöt

Haluamme löytää yritykset, joiden tuotteet ja palvelut edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tavoitteenamme on nopeuttaa siirtymää kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa. Siksi sijoitamme muutosyhtiöihin, jotka ovat valmiit kehittämään toimintaansa vastuullisemmaksi ja näyttävät suuntaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Muutosyhtiöt, joihin sijoitamme, toimivat energia-alalla, eivätkä fossiiliset polttoaineet saa olla pääosassa niiden liiketoiminnassa. Yrityksen tulee noudattaa Pariisin ilmastonsopimusta, ja tehtyjen investointien tulee tukea siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan.

Esimerkkejä muutosyhtiöön sijoittamisesta

Handelsbanken on sijoittanut suureen eurooppalaiseen energiantuottajaan, jonka kärkihankkeita ovat merelle sijoitetut tuulivoimalat. Yhtiö on yksi ensimmäisistä energiayhtiöistä, jotka siirtyivät fossiilisista energianlähteistä uusiutuviin. Yhtiön tavoitteena on edelleen leikata kasvihuonekaasupäästöjä niin, että vuonna 2023 se olisi vähentänyt niitä 96 prosenttia vuodesta 2006. 


Vastuullisuus Handelsbankenin rahastoissa

Joutsenmerkki

Kestävä Energia

Kestävä Energia -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka kehittävät teknologiaa ja menetelmiä ilmaston lämpenemisen torjumiseen tai joilla on tällaisia ratkaisuja jo käytössään. Vaatimuksena on kiistaton yhteys ympäristöongelman, sen ratkaisun ja rahaston tekemän sijoituksen välillä. Rahastolla on Joutsenmerkki tunnustuksena vastuullisuudesta.

Ikoni jossa maapallo ja silmä

Teemarahastot

Tunnistamme teemoja, jotka perustuvat globaaleihin muutoksiin ja kehitystrendeihin, ja joiden odotamme pitkällä aikavälillä parantavan kasvua ja yritysten kannattavuutta.

Energiatehokkuus ja vesihuolto ovat esimerkkejä sijoitusteemoista. Etsimme yrityksiä, jotka kehittävät kestäviä ja kannattavia ratkaisuja energian kulutukseen ja niukkoihin vesivaroihin liittyviin haasteisiin.

Lue lisää

Tietokone ja kahvikuppi

Verkkotapaaminen

Haluatko sopia säästämiseen tai sijoittamiseen liittyvistä asioista? Sinun ei tarvitse tulla konttoriin, vaan voit tavata oman sijoitusneuvojasi verkossa.
Verkkotapaaminen

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.