Vastuullisuuden huomioiminen sijoituspäätöksissä

Miten Handelsbanken käsittelee vastuullisuusriskejä salkunhoidossa
Aurinkopaneelit katolla, taustalla auringonlasku.

Vastuullisuusriski: ympäristöön, yhteiskuntaan tai johtamiseen liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka tapahtuessaan aiheuttaa todellista tai potentiaalista haitallista vaikutusta sijoituksen arvoon.

Vastuullisuusriskien huomioiminen sijoituspäätöksissä

Handelsbanken huomioi vastuullisuusriskit täyden valtakirjan varainhoitosalkkujen hoidossa. Vastuullisuusriskit otetaan huomioon salkunhoitajan valikoidessa ja arvioidessa rahastoja ja rahastoyhtiöitä. Taloudellisten tietojen lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin (ESG) liittyvät kysymykset ovat osa sijoituspäätöstä. Täyden valtakirjan varainhoitosalkut seuraavat Handelsbanken-konsernin vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä ja linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että alat ja yhtiöt, joissa näemme kohonneita vastuullisuusriskejä tai pääasiallisia haitallisia vaikutuksia eri vastuullisuusalueilla, on poissuljettu. Arviomme mukaan tämä vaikuttaa positiivisesti tuottoon ja vähentää negatiivisia vaikutuksia.

Vastuullisten sijoitusten linjaukset (suuntaa antava)

Sijoitukset, jotka tukevat kestävää kehitystä, ovat välttämättömiä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet sekä YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) saavutetaan. Yksi suurimmista haasteista on pysäyttää ilmaston lämpeneminen, jolla on huomattavia seurauksia koko maailmantaloudelle ja yhtiöille eri toimialoilla, kuten rahoitusalalla. Pyrimme vaikuttamaan kestävään arvonmuodostukseen asiakkaille tarjoamissamme täyden valtakirjan varainhoitoratkaisuissa. Siksi taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöön liittyvä kestävyys huomioidaan sijoituspäätöksissä.

Handelsbanken on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, PRI (Principles for Responsible Investments) ja YK:n Global Compact -aloitteen sekä tukee OECD:n kansainvälisille yhtiöille suunnattuja ohjeistuksia, jotka ohjaavat täyden valtakirjan varainhoitoratkaisuja. Lisäksi otamme huomioon Agenda 2030:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet.