SHB Liv - vakavaraisuusraportit

SHB Liv Försäkringsaktiebolag julkaisee Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen osana Handelsbanken Liv -ryhmän raporttia. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan ruotsiksi. 
SHB Liv julkaisee myös yhtiötä koskevan tiivistelmän raportista ruotsiksi ja suomeksi.

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.