Fakturafinansiering

Omvandla företagets kundfordringar till driftskapital – flexibelt och snabbt.
Personalen diskuterar på arbetsplatsen.

Övergripande service som fördel

Fördelar med fakturafinansieringen

  • Finansiering mot företagets leverantörsfakturor.
  • Hjälper företaget att effektivisera kassaflödet.
  • Ett enkelt sätt att få nytt rörelsekapital.
  • Ett täckande paket för hanteringen av fordringarna.

För vem passar tjänsten? 

Fakturafinansieringen lämpar sig för företag med B2B-försäljning som fakturerar inhemska företag och som vill förbättra sin likviditet, minska administrativt arbete samt hantera kreditrisker.

Tjänsten produceras av Intrum Rahoitus Oy.


Vill du veta mer om fakturafinansiering?

Kontakta kontoret – du får en kontaktperson som föreslår lämpliga lösningar och berättar hur de kan förverkligas.