Finansieringslimit

Finansieringslimiten är alltid tillgänglig när ditt företag behöver finansiering. Företaget behöver inte förhandla separat om varje lån.
Möte på kontoret.

Effektiv finansiering för kortfristiga investeringsbehov

Finansieringslimiten är en bra lösning för företag med kortvariga projekt eller investeringar.

Finansieringslimiten är en fortlöpande finansiering som företaget kan ta ut vid behov. När krediten har återbetalats frigörs motsvarande finansieringslimit igen.

Fördelar med finansieringslimiten

  • Enkel och flexibel.
  • Kortfristig finansiering på högst ett år.
  • För kassahantering och säsongväxlingar.
  • Binder inte företagets egna kapital.

Villkor för finansieringslimiten

Hur fungerar finansieringslimiten?

Ränta, återbetalning och säkerhet avtalas redan i samband med förhandlingarna. När företaget behöver finansiering gör företaget endast en begäran om lånelyft och undertecknar den.

Löptid och återbetalning

Återbetalningstiden för ett enskilt uttag inom ramen för limiten är högst 12 månader. Lånet amorteras inte utan företaget återbetalar det med en gång när löptiden går ut. Sedan blir motsvarande belopp av limiten igen tillgängligt för ditt företag.

Nätbanken för företag

I nätbanken kan du följa upp företagets finansieringslimit och de uttag som gjorts inom ramen för den.