Företagslån

Ett traditionellt skuldebrevslån med lång löptid är ett sätt att finansiera enskilda stora investeringar.
Panelbräder sågas i en cirkel.

Lån skräddarsys för företaget

Med hjälp av ett skräddarsytt företagslån med lång löptid kan företaget dela upp projekten över tid och stabilisera sitt kassaflöde.

Varje företag har sina särskilda behov. Vi anpassar lånevillkoren efter dem.

Löptiden, räntan, amorteringssättet och säkerheterna avtalas alltid specifikt med varje låntagare.

  • Skräddarsydd finansiering med lång löptid.
  • Lånevillkoren anpassas efter företagets behov.
  • Löptiden, räntan, amorteringssättet och säkerheterna avtalas separat.

Lånevillkor

Företagslånets ränta

Företagslånet är ett skuldebrevslån och du kan välja fast ränta eller referensräntan Handelsbanken Prime eller euribor.

Amortering av företagslånet

Lånets amorteringssätt och amorteringsintervallen avtalas i lånevillkoren.

Företagslånets säkerheter

Vi förutsätter i allmänhet att en realsäkerhet ställs som säkerhet för lånet, till exempel en fastighetsinteckning eller en bostadsaktie. Säkerheten kan också utgöras av en företagsinteckning eller borgen. Pantsättaren behöver inte själv vara låntagare, utan det kan vara en tredjemanspantsättare.

Nätbanken

Du kan följa upp företagets lånesaldo och kommande amorteringar i nätbanken.