Företag som börjar med internationell handel

Hjälp med internationell handel och riskhantering.
Kollegor pratar med varandra.

Handelsbanken hjälper med internationaliseringen.

Tillväxtplanerna gör att många företag riktar blickarna utomlands. Global handel kräver i alla fall en hel del förberedelser. Ditt företag måste leta upp intressanta handelspartners och göra en analys av nya marknader. I detta skede är klokt att ta in bankens kunnande i projektet.

Vi kan erbjuda ditt företag kännedom om marknaderna i flera länder så att du väljer rätt betalningssätt och också kan kartlägga dina risker. Dessutom har vi ett brett nätverk av samarbetsbanker, som slutligen garanterar fungerande banktjänster för din globala verksamhet.

Fördelar för din utländske kund

Inom internationell handel är konkurrensen hård och motpartens syn på riskerna förknippade med en affär är avgörande.

För att uppnå konkurrensfördelar och för att räknas som en pålitlig affärspartner är det också bra att se på affären ur motpartens synvinkel. Detsamma gäller ditt företag, om du inleder export.

Varför?

  • Du utgör en mindre risk för din kund.
  • Banken ersätter avtalsbrott.
  • Köparen får en garanti, om hen inte känner Finland.

När du börjar med utrikeshandel

Ikon: Handskakning.

Känn din kund (KYC – Know Your Customer)

Att känna sin affärspartner är ett måste i dag. Lagen om penningtvätt förpliktigar också till att känna sina kunder för att förhindra penningtvätt och terrorism.

Att ha kunduppgifterna i skick är en viktig del av riskhanteringen i företaget och skyddar företagets affärsverksamhet.

varningstriangel en triangel med ett utropstecken

Hantera riskerna

Internationell handel innebär flera risker än handel på den inhemska marknaden.

Förutom att ditt företag bekantar sig med motpartens affärsverksamhet, så är det bra att kartlägga de risker som motpartens hemland, affärens natur eller branschen kan utgöra. Ta upp dessa med din kontaktperson i banken. Det finns effektiva sätt att minska riskerna.

mynt och sedlar

Finansiering av handeln

Konkurrensen inom global handel har hårdnat. Vilka konkurrensfördelar kan ditt företag erbjuda i det allt tuffare läget? 

Med hjälp av våra finansieringstjänster kan ditt företag skapa sig ett bättre förhandlingsläge och samtidigt förbättra sin likviditetshantering. Dra också nytta av Handelsbankens marknadskännedom när du planerar finansieringen av utrikeshandeln.

två personer som lånar pengar av den ena

Affärsförhandlingar

När företaget planerar att börja med internationell handel - export eller import - är det viktigt att du använder Handelsbankens globala erfarenhet.

Du får hjälpmedel för affärsförhandlingarna, så att företaget har konkurrensfördelar, kan kontrollera riskerna i affären och utnyttja sin likviditet maximalt.


Läs mer

-

Du kan också kontakta oss direkt, om du har frågor om utrikeshandel.