Spara och placera på nätet

Följ upp utvecklingen av dina besparingar och placeringar och kolla de mångsidiga placeringsöversikterna i nätbanken.
Man pratar i mobiltelefon.

Alla spar- och placeringstjänster finns i nätbanken

  • Handla med börsnoterade värdepapper
  • Spara enkelt och flexibelt i fonder
  • Ta del av kapitalskyddade placeringar
  • Utnyttja våra övriga tjänster och uppdatera din placeringsprofil

Börsnoterade värdepapper

Alla inhemska aktier, certifikat, warranter och börshandlade fonder finns i nätbanken. Du har också tillgång till marknadsinformation i realtid och våra placeringsanalyser.

Spara enkelt och flexibelt i fonder

Du sparar i fonder lika enkelt som på ett konto. Du kan börja direkt och det är lätt att göra ändringar. Du kan när som helst sälja fondandelarna om du vill använda dina besparingar.


Ta del av våra omfattande placeringstjänster på nätet

  • När du gör en placeringsprofil åt dig kan vi erbjuda dig lämpliga placeringar
  • Följ upp placeringsordrar eller värdeutvecklingen i din portfölj eller en försäkring
  • Byt fonder och ändra fördelningen av framtida försäkringspremier
  • Kolla behändigt rapporter och avräkningar

Kontakta placeringsexperten på ditt kontor

De placeringsansvariga på kontoren hjälper dig i frågor om placering.

Ta del av den nyaste ekonomi- och placeringsinformationen

I nätbanken finns en egen modul för marknadsinformation och olika översikter. Ta del av dem!

Vi publicerar också allmänna ekonomiska kommentarer och aktierekommendationer och en kombination av båda.

Läs mer

En kvinna tittar leende på den bärbara datorns bildskärm

Det digitala mötet när du inte har tid

Under det digitala mötet kan du prata med din kontaktperson om alla frågor kring sparande och placering oavsett om du är hemma, på jobbet eller på resa.

Digitalt möte