Aktier

Aktier är placerarens främsta verktyg.
En man tittar ut genom fönstret och funderar.

Avkastning genom utdelning och värdeökning

Aktieplaceraren kan få avkastning både av aktiens värde och av utdelning. En väldiversifierad aktieportfölj innehåller aktier i sådana företag som ger bra utdelning och aktier som har potential att stiga i värde.

Är du en aktiv eller passiv aktieplacerare?

Hos oss väljer du själv hur du placerar. Du kan antingen följa upp aktiemarknaden dagligen och söka avkastning på kort sikt, eller behålla aktien länge, till exempel med tanke på pensionen.

Tänk på följande

  • Du kan ändra sammansättningen i din portfölj enligt marknadsläget eller köpa aktier med en lång placeringshorisont.
  • Köp aktier i företag vars verksamhet du förstår.
  • Glöm inte möjligheten till utdelning.
  • Lägg inte alla ägg i samma korg.

Ikon: frågetecken inne i en ring.

Hur fungerar aktier?

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Aktien ger dig rätt att rösta på bolagsstämman och rätt att få eventuell utdelning, alltså en andel av bolagets vinst. Aktien kan öka eller sjunka i värde. Om du endast placerar i några få aktier tar du en större risk än om du köper aktier i flera bolag.

Hur placerar jag i aktier?

Du behöver ett värdeandelskonto där aktierna förvaras. Till värdeandelskontot kopplas ett Brukskonto som fungerar skötselkonto. När du säljer aktier överförs pengarna till Brukskontot, och samma konto debiteras när du köper aktier. Enklast handlar du med aktier i nätbanken. I nätbanken kan du också följa upp hur värdet på dina placeringar utvecklas.

Utdelning på aktierna

Aktierna kan också ge avkastning på samma sätt som du kan få ränta på ett konto. Aktiebolaget kan fatta beslut om att dela ut en del av vinsterna till aktieägarna. Detta kallas utdelning. Utdelningen brukar anges som ett belopp per aktie. Utdelningen betalas in på det skötselkonto som har kopplats till värdeandelskontot.

Aktierekommendationer och marknadsöversikter

Vi ger ut olika ekonomiska översikter och marknadsöversikter. Aamupala är en marknadsöversikt som ges ut dagligen, medan den månatliga publikationen PlaceringsHorisonten också innehåller aktie- och företagskommentarer. I vår nätbank ser du alltid aktuella aktierekommendationer samt marknadsinformation i realtid för aktiva aktieplacerare.

Översikter och analyser

Så här kommer du i gång med att placera i aktier

ikon: Nr 1

Boka en placeringsträff

Boka möte med en placeringsansvarig på ditt kontor. Reservera minst en timme så att du hinner prata i lugn och ro. Fundera gärna ut frågor redan på förhand.

Placeringsrådgivning
Ikon: Nr 2

Avtal om placeringstjänst och andra avtal

På kontoret öppnar vi ett avtal om placeringstjänst och ett värdeandelskonto till dig, och till det kontot ansluts ett Brukskonto som fungerar som skötselkonto. Du kan också prenumerera på PlaceringsHorisonten som är ett nyhetsbrev för placerare.

Vad är ett värdeandelskonto?
Ikon: Nr 3

Handel

Du kan handla med aktier i nätbanken. Läs gärna aktuell information innan du fattar det slutliga beslutet om affären. Välj först vilken aktie du vill köpa. Du ser sedan i nätbanken när köpet har genomförts.

Nuförtiden säljs aktierna inte längre i börsposter utan du kan köpa så många aktier du vill.

Kvinna sitter i mörkret och sköter sina bankärenden i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Placeringar i nätbanken