1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Aktier och andra värdepapper
  6. /
  7. Information om värdepappershandel

Information om värdepappershandel

– för dig som handlar med värdepapper
Kvinna och man sitter bredvid varandra

Placeraren i fokus - skydd och transparens

  • Som placerare drar du nytta av större öppenhet och ett bättre skydd.
  • Du får en bättre helhetsbild av dina placeringar och mera information om sådana finansiella instrument som kunde intressera dig.
  • Du får en bättre helhetsbild av kostnaderna.

Dina rättigheter och bankens skyldigheter

Innan du placerar

Vi vill att du ska känna dig trygg när du gör dina placeringar. Därför behöver vi försäkra oss om att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med de finansiella instrument du är intresserad av.

Den här informationen är det viktigt att du tar del av, innan du gör dina placeringar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument är ett samlingsnamn för fonder, derivat, valutaderivat och andra värdepapper såsom aktier, certifikat och obligationer.


Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.