Prislista för värdepappershandel

Handel med inhemska och utländska värdepapper

Handel med inhemska värdepapper

Priser/uppdrag/aktieslag Euro
Köp eller försäljning av inhemska aktier, warranter och teckningsrätter
1 % av köpesumman
minst 27,00
Köp eller försäljning av svenska euronominerade aktier, warranter och teckningsrätter som noteras av OMX Helsingfors*)
1 % av köpesumman
minst 27,00
Gränsöverföring från VPC till Finland
50,00/överföring
+ eventuella utländska kostnader
Köp eller försäljning av obligationer och masslån
1 % av köpesumman
minst 27,00
Ifall köpet eller försäljningen registreras till/från ett värdeandelskonto i Finlands Värdepapperscentrals (APK) register debiteras 27,00/registrerad affär

Handel med utländska värdepapper

Värdepappersuppdrag/ värdepappersslag Euro
Sverige, Norge och Danmark
-Minimiuppdrag 5 000 euro
1 % av köpesumman
minst 60,00
Därtill debiteras utländska förmedlares eventuella provisioner och avgifter
Tyskland, Frankrike och Nederländerna
-Minimiuppdrag 5 000 euro
1 % av köpesumman
minst 60,00
Därtill debiteras utländska förmedlares eventuella provisioner och avgifter
Övriga länder
-Minimiuppdrag 5 000 euro
1 % av köpesumman
minst 100,00
Därtill debiteras utländska förmedlares eventuella provisioner och avgifter

Placeringstjänster i nätbanken

Placeringstjänster

Fondernas och försäkringarnas portföljrapporter

0,00 euro

Handel med fonder

0,00 euro

Fondbyte inom försäkring

0,00 euro

Inhemska värdepapperstjänster
-portföljtjänsten (inkl. moms 24 %)

4,00 euro/mån.
-handelsprovision 0,20 %/affär
minst 8,00 euro