Utdelning

Utdelning är avkastning på aktierna som aktiebolagen kan betala till sina ägare.
Arkitekt visar husmodell för kund

Vad är utdelning och hur funkar det?

 • Utdelningen betalas oftast som pengar men den kan också bestå av aktier.
 • Bolagsstämman fattar beslut om utdelning på förslag av styrelsen.
 • De aktieägare som innehar aktien senast på avstämningsdagen har rätt till utdelning.
 • Utdelningen betalas in på Brukskontot som är kopplat till värdeandelskontot och som fungerar som skötselkonto i allmänhet cirka två veckor efter bolagsstämman.
 • Vanligen betalas utdelning en gång per år men det kan också göras oftare, till exempel varje kvartal.

Placerarens viktiga datum

Placeraren gör klokt i att hålla koll på vissa viktiga datum för att utdelningen inte ska utebli.

 1. Bolagsstämman
  På bolagsstämman fattas beslut om betalningen av utdelning och bestäms avstämningsdagen.
 2. X-dagen
  Om aktien köps på x-dagen handlas den då exklusive rätt till utdelning. X-dagen är i allmänhet dagen efter bolagsstämman.
 3. Avstämningsdagen 
  Om aktien innehas på avstämningsdagen (innehavet har införts i aktieägarförteckningen) ger den rätt till utdelning. Avstämningsdagen infaller vanligen två dagar efter bolagsstämman.
 4. Utdelningsdagen
  Dagen då utdelningen betalas in på Brukskontot som är kopplat till värdeandelskontot. Bolaget kan välja utdelningsdagen självt men den är vanligtvis den femte bankdagen efter avstämningsdagen.

Beakta clearingtiden

Tänk på att handeln sker med ett visst dröjsmål: köp och försäljning av aktier tar i allmänhet 2–3 bankdagar i anspråk. Detta kallas clearingtid.

clearingdagen byter pengarna ägare och aktieägarförteckningen uppdateras. Från och med clearingdagen har du som köper rätt till de fördelar aktien ger.