1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Börja spara
  6. /
  7. Pensionssparande

Pensionssparande

Att gå i pension är vanligen en positiv förändring i livet. Du har oändligt med tid och möjligheter, men räcker dina pengar för att förverkliga planerna?
Man och kvinna tittar på något i skogen.

Pensionen som väntar dagens förvärvsarbetande kan skilja sig mycket från de egna föreställningarna. Nivån på din lagstadgade pension kommer att vara i genomsnitt 40–50 procent av din nuvarande lön. Om du under årens lopp har haft perioder med lägre inkomster än normalt till exempel på grund av studier, familjeledighet eller arbetslöshet kan pensionsbeloppet vara ännu mindre. Här kan du räkna ut din framtida pension: tyoelake.fiÖppnas i nytt fönster.

Fri stil i långtidssparandet

  • När du sparar regelbundet är kursfluktuationerna mindre.
  • Självständiga pensionssparare kan själva bestämma när de använder sina pengar.
  • När spartiden är lång kan du med större risk placera i objekt där den förväntade avkastningen är större.
  • Försäkringssparandet ger dig skatteförmåner under spartiden och är flexibelt när livssituationerna förändras.

Vi har lämpliga lösningar oavsett om du är en självständig placerare eller om du vill att experterna sköter dina besparingar. Våra experter på kontoret beaktar din situation och dina mål och hjälper dig när du börjar spara.

Börja redan i dag

Du kan själv påverka din inkomstnivå under pensionstiden. Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet genom att börja spara. Alternativen är många!

När du börjar i tid får du den maximala nyttan av en lång spartid. Då utökar även ett litet belopp per månad din pension. Placeringsobjekten eller sparsätten kan du ändra under årens lopp. Det viktigaste är att du sparar.

Hitta bankkontor

Risknivån för pensionssparande anpassar sig till kundens behov

Rahastojen riskejä kuvaava kaavio

Pensionsförsäkring

Handelsbankens pensionsförsäkring är en enkel tjänst, där banken sköter placeringen av dina besparingar. Du sparar så mycket ditt ekonomiska läge tillåter, sparbeloppet kan du ändra när som helst. Viktigt är, att du börjar genast.

Den flexibla tjänsten Mål reglerar risknivån

I Handelsbankens sparavtal Mål beräknas risknivån för placeringarna automatiskt när den utsatta tidpunkten närmar sig. Du kan bestämma att målet ska nås till exempel samma årtionde som du går i pension. Du sparar och tjänsten fattar placeringsbesluten för dig.

Fonder

När du fondsparar på lång sikt kan du utnyttja kursfluktuationerna. När kurserna är låga får du fler fondandelar för samma peng. När kurserna börjar stiga ökar dina andelar i värde. Kostnaderna för indexfonder är vanligen små, vilket är en fördel för långtidsspararen. Kapitalförvaltningsfonder är ett bekymmersfritt sparalternativ som är anpassat till dina behov.

Kontosparande

Kontosparande är ett lätt och riskfritt alternativ. Du kan lägga upp en återkommande betalning eller kontoöverföring i nätbanken. Kontosparande ger dock ingen avkastning när räntorna är låga. Inflationen äter besparingarna som i verkligheten minskar.

Sprid dina besparingar genom att kombinera

Det finns alltid risker med placeringar. För pensionssparandet kan du välja många olika placeringsobjekt. Detta kallas också diversifiering eller spridning. Du följer då en bekant regel, dvs. du lägger inte alla ägg i samma korg.

Pensionssparande är alltid långsiktigt sparande. När spartiden är lång kan placeraren välja att ta större risk och eftersträva högre avkastning.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.