1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Börja spara
  6. /
  7. Pensionssparande

Pensionssparande

Att gå i pension är vanligen en positiv förändring i livet. Du har oändligt med tid och möjligheter, men räcker dina pengar för att förverkliga planerna?
Man och kvinna tittar på något i skogen.

Den lagstadgade pensionen - räcker den till?

Pensionen som väntar dagens förvärvsarbetande kan skilja sig mycket från de egna föreställningarna. Nivån på din lagstadgade pension kommer att vara i genomsnitt 40–50 procent av din nuvarande lön. Om du under årens lopp har haft perioder med lägre inkomster än normalt till exempel på grund av studier, familjeledighet eller arbetslöshet kan pensionsbeloppet vara ännu mindre. Räkna ut din framtida pension på arbetspensionssidan.

Börja redan i dag

Du kan själv påverka din inkomstnivå under pensionstiden. Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet genom att börja spara. Alternativen är många!

När du börjar i tid får du den maximala nyttan av en lång spartid. Då utökar även ett litet belopp per månad din pension. Placeringsobjekten eller sparsätten kan du ändra under årens lopp. Det viktigaste är att du sparar.


Stilen är fri när du pensionssparar

Pensionsförsäkring

Handelsbankens pensionsförsäkring är en enkel tjänst, där banken sköter placeringen av dina besparingar. Du sparar så mycket ditt ekonomiska läge tillåter, sparbeloppet kan du ändra när som helst. Viktigt är, att du börjar genast.

Fonder

När du fondsparar på lång sikt kan du utnyttja kursfluktuationerna. När kurserna är låga får du fler fondandelar för samma peng. När kurserna börjar stiga ökar dina andelar i värde. Kostnaderna för indexfonder är vanligen små, vilket är en fördel för långtidsspararen. Kapitalförvaltningsfonder är ett bekymmersfritt sparalternativ som är anpassat till dina behov.

Det flexibla Mål reglerar risknivån 

I Handelsbankens sparavtal Mål sänks risknivån för placeringarna automatiskt när den utsatta tidpunkten närmar sig. Du kan bestämma att målet ska nås till exempel samma årtionde som du går i pension. Du sparar och Mål fattar placeringsbesluten för dig.

Kontosparande

Att spara på konto är enkelt och riskfritt. Du kan lägga upp en återkommande betalning eller giro i nätbanken. Att spara på konto ger i alla fall inte någon vidare avkastning, eftersom räntorna är så dåliga. Inflationen äter upp besparingarna, så att de i verkligheten minskar.


Risknivån för pensionssparande anpassar sig till kundens behov

Graf som visar risknivån för olika riskprofiler.

Sprid dina besparingar genom att kombinera 

Det finns alltid risker med placeringar. För pensionssparandet kan du välja många olika placeringsobjekt. Detta kallas också diversifiering eller spridning. Du följer då en bekant regel, dvs. du lägger inte alla ägg i samma korg.

Pensionssparande är alltid långsiktigt sparande. När spartiden är lång kan placeraren välja att ta större risk och eftersträva högre avkastning.

När du sparar regelbundet, blir påverkan från kursväxlingarna mindre.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.