Pensionssparande

Att gå i pension är vanligen en positiv förändring i livet. Du har oändligt med tid och möjligheter, men räcker dina pengar för att förverkliga planerna?
Man och kvinna tittar på något i skogen.

Den lagstadgade pensionen - räcker den till?

Pensionen som väntar dagens förvärvsarbetande kan skilja sig mycket från de egna föreställningarna. Nivån på din lagstadgade pension kommer att vara i genomsnitt 40–50 procent av din nuvarande lön. Om du under årens lopp har haft perioder med lägre inkomster än normalt till exempel på grund av studier, familjeledighet eller arbetslöshet kan pensionsbeloppet vara ännu mindre. Räkna ut din framtida pension på arbetspensionssidan.

Börja redan i dag

  • Du kan själv påverka din inkomstnivå under pensionstiden. Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet genom att börja spara. 
  • En pensionsförsäkring är ett bra sätt att förbereda sig för pensionstiden tack vare det skatteincitament (skattelättnad) som är inbyggt i den. Du får årligen 30 procent tillbaka av pensionsförsäkringens premier i din personliga beskattning. Detta gäller upp till ett årligt sparbelopp på maximalt 5 000 euro.
  • Exempel: Om du sparar 250 euro i månaden, dvs. 3 000 euro i året, är din skattefördel 900 euro årligen. Den här summan kan du investera på nytt eller använda till en semesterresa eller julklappar.
  • När du börjar i tid får du den maximala nyttan av en lång spartid. Då ökar även ett litet månatligt belopp din pension. Investeringsobjekten eller sparsätten kan du ändra när som helst under årens lopp. Det viktigaste är att du sparar och att du börjar i tid.

Stilen är fri när du pensionssparar

Pensionsförsäkring

Handelsbankens pensionsförsäkring är en enkel tjänst, där banken sköter placeringen av dina besparingar. Du sparar så mycket ditt ekonomiska läge tillåter, sparbeloppet kan du ändra när som helst. Viktigt är, att du börjar genast.

portfölj

Mål-portfölj-förvaltningstjänsten är avgiftsfri 

I Handelsbankens sparavtal Mål sänks risknivån för investeringarna automatiskt när den utsatta tidpunkten närmar sig. Du kan bestämma att målet ska nås till exempel samma årtionde som du går i pension. Du sparar och Handelsbanken fattar investeringsbesluten åt dig.

Välj fritt bland våra fonder

Om du själv vill följa med investeringsmarknaderna och fatta dina egna investeringsbeslut, så kan du bland Handelsbankens alla fonder fritt välja investeringsobjekt till din pensionsförsäkring.

Kapitalförvaltningsfonderna är ett bekymmersfritt sparalternativ som är anpassat till dina behov.


En man med penna i handen.

Är du företagare?

Läs om pensionslösningarna för företaget.


Vet du, hur mycket pension du kommer att få?

I lagen bestäms hur pensionen tjänas in

Du kan börja tjäna in arbetspension som 17 eller 18 år. Varje år i arbetslivet ger dig mera pension. 

Räkneformel: Årsinkomst gånger 1,5 procent delat med 12 månader är lika mycket som din månatliga pension.

Bild: tyoelake.fi.

Årsinkomst x 1,5 % / 12 mån = Pension/mån.

Pensionsåldern bestäms av ditt födelseår

Den målsatta pensionsåldern för dagens unga (födda 1978 eller senare) är 69-70 år. Du kan gå i pension också vid den lägsta möjliga pensionsåldern, men då kommer din pension att vara lägre hela pensionstiden.

På webbsidan för arbetspension kan du se när du kan gå i pension och hur mycket pension du får. Det kan få dig att inse, att det vore bra att själv spara.


Vanliga frågor om pensionsförsäkring

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Läs experternas svar på de vanligaste frågorna!

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.