Placeringar och risker

Långsiktigt sparande ger möjlighet till djärvare risktagning. Högre risk kan i sin tur ge högre avkastning.
Graf på risknivåerna med kursutvecklingen i förhållande till värde.

Hurdan risk?

Låg risk

För dig är det viktigare att din placering inte sjunker i värde än att den ger avkastning. Du ogillar starkt kursvariationer och du är beredd att acceptera bara en liten förlustrisk.

Exempel:
Räntefonder
Blandfonder

Medelnivå risk

Du är beredd att acceptera en högre risk, eftersom du då kan få högre avkastning. Du är naturligtvis medveten om att värdet på ditt sparkapital kan variera under spartiden.

Exempel:
Blandfonder
Aktiefonder

Hög risk

Möjligheten till hög avkastning är viktig för dig. Du accepterar att värdet på ditt sparkapital kan variera under spartiden. Du sparar långsiktigt och håller aktivt koll på hur dina placeringar utvecklas.

Exempel:
Aktiefonder