1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Vi tror att ansvarsfulla investeringar leder till en ansvarsfull affärsverksamhet.
Solpaneler i storstaden.

Så genomförs hållbarhet i praktiken

Handelsbankenkoncernen förvaltar kundernas kapital som tillsammans ligger omkring 85 miljarder euro. Vi vill investera långsiktigt och ansvarsfullt för att våra kunder ska få hållbar avkastning. Vi är övertygade om att ansvarsfulla företag på lång sikt är lönsammast och riskerna är minst. För att främja hållbar utveckling har vi valt vissa fokusområden och följer flera hållbarhetsprogram.
En pil visar inåt i en kvadrat.

Att välja in

Vi integrerar hållbarhet i vår investeringsprocess genom att välja rätt företag, rätt index eller rätt fond, beroende på fondens förvaltningssätt. 

Ikon: En kvadrat med en pil som visar nedåt och utåt.

Att välja bort

Vi väljer bort företag vars verksamhet står i strid med våra principer och kriterier. Vi väljer också bort företag vars hållbarhetsarbete är bristfälligt trots vår påverkan.

En kvadrat, vars gränser består av två pilar som biter varandra i svansen.

Att påverka

Genom aktiv dialog påverkar vi företag att följa internationella konventioner. Vi uppmuntrar också företagen att bedriva proaktivt hållbarhetsarbete.


Björkgren med skog i bakgrunden.

Flera fonder har Svanenmärket 

Svanenmärket är ett känt, oberoende märke, som gör det enkelt att välja ansvarsfullt. Det styr placeringarna till fonder, som strävar efter att påverka företagen och som vill jobba för en hållbar utveckling. 

Handelsbanken Finland har nu fyra fonder och två börsnoterade fonder, som tilldelats Svanenmärket.


Handelsbankens fondförvaltning

Fondförvaltningen grundar sig på gemensamma värderingar som är en kombination av internationella konventioner och normer samt Handelsbankens starka företagskultur. Handelsbanken har störst förvaltat kapital i hållbara fonder i Europa enligt fondanalysföretaget Morningstar (per december 2019).

Aktivt förvaltade fonder

I den aktiva förvaltningen strävar vi efter att hitta bra bolag, som vi tror att på lång sikt kan ge en avkastning bättre än genomsnittet. Det bolag, som vi väljer in i en aktivt förvaltad fond, har genomgått en grundlig analys och en viktig del av denna analys är hållbarhetsanalysen. För att vi ska investera i bolaget, ska  det uppfylla våra krav eller vara redo att utveckla sin verksamhet så att våra hållbarhetskrav tillgodoses. För att våra krav på hållbarhet ska noteras, så för vi en aktiv dialog med bolagen.

Indexfonder

I en indexförvaltad fond tar inte fondförvaltaren en aktiv ståndpunkt. Investeringsbesluten styrs av en mall, som består av ett jämförelseindex. I indexfonden är det allra viktigaste att förvaltaren väljer rätt index och indexleverantör. Våra indexfonder placerar i Handelsbankens egna fonder, som alla uppfyller de hållbarhetskrav vi ställer, men också i externa fonder. Därför är det viktigt att våra samarbetspartners delar vår syn på hållbarhet.

Kapitalförvaltningsfonder

I kapitalförvaltningsfonderna innebär fondförvaltningen att man tar aktivt ställning och dessa fonder placerar både i aktie- och räntefonder. Kapitalförvaltningsfonderna placerar i Handelsbankens egna fonder, som alla uppfyller de hållbarhetskrav vi ställer, men också i externa fonder. Därför är det viktigt att våra samarbetspartners delar vår syn på hållbarhet.

Ikon: Halv jordglob med ett löv vid sidan.

Ett gott arbete med hållbarhet ger resultat

Analysföretaget Morningstar klassificerar fonder på basis av hur ansvarsfulla de är.

Över hälften av Handelsbankens fonder ligger i de två högsta klasserna, dvs. de har fyra eller fem hållbarhetsglober!


Ansvarsfull placeringsrådgivning

En man och två kvinnor ser på tablettskärmen.

Dina behov styr rådgivningen

Under placeringsrådgivningen kartlägger vi dina behov och din situation som en helhet så att vi kan välja de placeringar som passar dig bäst. Vi säkerställer också att du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av produkten innan du fattar placeringsbeslut.

Handelsbankens kundrådgivare får inga bonusar eller försäljningsprovisioner för de produkter de sålt. Det är alltid kundens intresse som står i fokus. Kundrådgivarna har inte heller några volym- eller försäljningsmål. Bankens framgångsmätare är kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och lönsamhet.


Kaffekopp med dator i bakgrunden.

Träffas digitalt?

Vill du prata om frågor kring sparande och placering? När du inte har tid att komma till kontoret är ett digitalt möte med din kontaktperson lösningen.

Digitalt möte