Avvikande handelsdagar

Helgdagar inverkar på handeln i fonder.
Ikon: papperslista

Fonder kan ha avvikande handelsdagar

En fond stängs för handel då cirka 30 procent eller mer av innehavet är kopplat till en eller flera stängda marknadsplatser eller när det är helgdag i fondens registreringsland dvs Sverige. I dokumentet nedan skrivet på finska finns alla fonder listade samt avvikande handelsdagar. Det kan komma uppdateringar i filen under året.

Avvikande tidtabeller för fonder i slutet av året 2023