Fondernas prislista

Detta är en prislista för de vanligaste fondtjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor,
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.
Priserna inkl. moms 24 %
Handel med fondandelar i nätbanken 0,00 euro
Handel med fondandelar i kontoren 0,00 %
Förvaring av fondandelar 0,00 euro
Kostnad för utfärdande av andelsbevis 25,00 euro
Kostnader för intyg, dubbla verifikat etc. 20,00 euro
Pantsättning av fondförvar 16,00 euro
Registrering av ny ägare 35,00 euro

Fondandelarnas kurs innehåller förvaltningsavgiften.