Fondsparandets ABC

Vi hjälper dig att förstå hur fonder fungerar och att komma igång med fondsparande.
En man och ett barn studerar på bildskärmen med en ikon på högskolestudent till vänster.

Hur fungerar en placeringsfond?

En placeringsfond placerar i värdepapper

Placeringsfonden förvaltar placerarnas pengar och placerar dem i flera objekt såsom i aktier, obligationer eller andra placeringsfonder. När du sparar i en placeringsfond köper du samtidigt en andel i fonden. Fondandelens värde beräknas och offentliggörs varje dag. Fördelen med placeringsfonder är att du inte själv behöver köpa varje enskilt värdepapper. Genom att köpa fonder kan du också placera på marknader som annars kan vara svåra för en småplacerare att komma åt, såsom börserna på tillväxtmarknader.

Alla fonder har en fondförvaltare

Fondförvaltaren eller ett team av fondförvaltare svarar för vilka värdepapper fonden säljer och köper. Alla fonder har placeringsprinciper och stadgar som styr fondförvaltarens placeringsbeslut. Förvaltaren av en aktivt förvaltad fond strävar efter att överträffa utvecklingen på en jämförelsemarknad, medan en indexfond alltid följer utvecklingen på en viss marknad.

Så här bildas fondandelens värde

Fondkapitalet består av fondandelar. Kapitalökningen påverkas av avkastningen på de värdepapper fonden köpt, till exempel företagens värdeökning, ändringar i räntenivån och utdelning. Värdet av en fondandel beräknas genom att dividera fondens värde med antalet fondandelar.

Fördelar med fondsparande

 • En bred spridning för dina besparingar
 • Ett proffs väljer värdepappren
 • Du väljer risknivån
 • Du kan placera på marknader som annars kan vara svåra att komma åt
 • Du köper och säljer fonder i nätbanken utan avgift, när som helst
 • Du följer upp placeringarna behändigt i nätbanken

Risknivån varierar mellan olika fonder

Ikon: Kurva över risknivåerna

Riskkurvorna visar hur fonder på olika risknivå kan variera i värde.

 • Väljer du fonder med låg risk är kurssvängningarna i allmänhet små. Det innebär en mindre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få bättre avkastning.
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning och godkänner att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.

  Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto större risk kan man ta.

Låg risk

Fonder med låg risk har haft små kurssvängningar på lång sikt. Därför är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond vars kurs kan stiga och sjunka kraftigt. Exempel på fonder med låg risk är korta räntefonder och vissa blandfonder med stor andel räntepapper.
Räntefonder
Blandfonder

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre avkastning än räntan på ett konto. Exempel på fonder med medelhög risk är blandfonder som innehåller både aktier och räntor och vissa aktiefonder som placerar över hela världen.
Blandfonder
Aktiefonder

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan stiga och sjunka kraftigt. Det betyder att du har möjlighet till en bra avkastning, men värdet på dina fondandelar kan också sjunka. Fonder med hög risk är aktiefonder som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.
Aktiefonder

Placeringsplanen är fondspararens bästa vän

 1. Vad är ditt sparmål?
  Målet kan variera: bättre pension, spara till barn, ny bil eller en drömsemester. Tänk också på hurdan avkastning du vill få på besparingarna.
 2. När behöver du pengarna?
  Hur långt fram i tiden behöver du pengarna? Tiden, dvs. placeringshorisonten inverkar på valet av fonder. Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto högre risk kan man ta.
 3. Hurdan risk kan du ta?
  Placeringstiden och avkastningsmålet inverkar på risken. Ett sätt att hantera risken är att månadsspara. Om börskurserna sjunker köper du fondandelar billigare: du får alltså fler andelar för samma summa. När kurserna stiger ökar också värdet på andelarna.
En hand håller en mobil med en röd mugg i bakgrunden.

Boka tid för placeringsträff

Du har nu fått en inblick i fonder. Om du vill veta mer eller vill ha hjälp med att lägga upp en placeringsplan, boka då tid för en placeringsträff. Din placeringsrådgivare kartlägger din situation som en helhet och föreslår en lösning som passar just dig.

Digitalt möte

Information om fonder

  Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

  Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.