Fondsparandets ABC

Vi hjälper dig att förstå hur fonder fungerar och att komma igång med fondsparande.
En man och ett barn studerar på bildskärmen med en ikon på högskolestudent till vänster.

Hur fungerar en placeringsfond?

En placeringsfond placerar i värdepapper

Placeringsfonden förvaltar placerarnas pengar och placerar dem i flera objekt såsom i aktier, obligationer eller andra placeringsfonder. När du sparar i en placeringsfond köper du samtidigt en andel i fonden. Fondandelens värde beräknas och offentliggörs varje dag. Fördelen med placeringsfonder är att du inte själv behöver köpa varje enskilt värdepapper. Genom att köpa fonder kan du också placera på marknader som annars kan vara svåra för en småplacerare att komma åt, såsom börserna på tillväxtmarknader.

Alla fonder har en fondförvaltare

Fondförvaltaren eller ett team av fondförvaltare svarar för vilka värdepapper fonden säljer och köper. Alla fonder har placeringsprinciper och stadgar som styr fondförvaltarens placeringsbeslut. Förvaltaren av en aktivt förvaltad fond strävar efter att överträffa utvecklingen på en jämförelsemarknad, medan en indexfond alltid följer utvecklingen på en viss marknad.

Så här bildas fondandelens värde

Fondkapitalet består av fondandelar. Kapitalökningen påverkas av avkastningen på de värdepapper fonden köpt, till exempel företagens värdeökning, ändringar i räntenivån och utdelning. Värdet av en fondandel beräknas genom att dividera fondens värde med antalet fondandelar.

Fördelar med fondsparande

 • En bred spridning för dina besparingar
 • Ett proffs väljer värdepappren
 • Du väljer risknivån
 • Du kan placera på marknader som annars kan vara svåra att komma åt
 • Du köper och säljer fonder i nätbanken utan avgift, när som helst
 • Du följer upp placeringarna behändigt i nätbanken

Risknivån varierar mellan olika fonder

Ikon: Kurva över risknivåerna

Riskkurvorna visar hur fonder på olika risknivå kan variera i värde.

 • Väljer du fonder med låg risk är kurssvängningarna i allmänhet små. Det innebär en mindre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få bättre avkastning.
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning och godkänner att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.

  Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto större risk kan man ta.

Låg risk

Fonder med låg risk har haft små kurssvängningar på lång sikt. Därför är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond vars kurs kan stiga och sjunka kraftigt. Exempel på fonder med låg risk är korta räntefonder och vissa blandfonder med stor andel räntepapper.
Räntefonder
Blandfonder

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre avkastning än räntan på ett konto. Exempel på fonder med medelhög risk är blandfonder som innehåller både aktier och räntor och vissa aktiefonder som placerar över hela världen.
Blandfonder
Aktiefonder

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan stiga och sjunka kraftigt. Det betyder att du har möjlighet till en bra avkastning, men värdet på dina fondandelar kan också sjunka. Fonder med hög risk är aktiefonder som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.
Aktiefonder

Placeringsplanen är fondspararens bästa vän

 1. Vad är ditt sparmål?
  Målet kan variera: bättre pension, spara till barn, ny bil eller en drömsemester. Tänk också på hurdan avkastning du vill få på besparingarna.
 2. När behöver du pengarna?
  Hur långt fram i tiden behöver du pengarna? Tiden, dvs. placeringshorisonten inverkar på valet av fonder. Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto högre risk kan man ta.
 3. Hurdan risk kan du ta?
  Placeringstiden och avkastningsmålet inverkar på risken. Ett sätt att hantera risken är att månadsspara. Om börskurserna sjunker köper du fondandelar billigare: du får alltså fler andelar för samma summa. När kurserna stiger ökar också värdet på andelarna.
En hand håller en mobil med en röd mugg i bakgrunden.

Boka tid för placeringsträff

Du har nu fått en inblick i fonder. Om du vill veta mer eller vill ha hjälp med att lägga upp en placeringsplan, boka då tid för en placeringsträff. Din placeringsrådgivare kartlägger din situation som en helhet och föreslår en lösning som passar just dig.

Digitalt möte

Information om fonder

 • En indexfond har som mål att följa utvecklingen i ett visst förutbestämt jämförelseindex. Valet av bolag grundar sig på förutbestämda variabler och inte på en aktiv analys. Aktier köps till fonden med samma vikt som i index.

  I en aktivt förvaltad fond strävar portföljförvaltaren efter att få en bättre utveckling än ett förutbestämt jämförelseindex. Fonden behöver inte nödvändigtvis följa något index alls. Placeraren betalar i allmänhet en högre förvaltningsavgift för aktivt förvaltade fonder än för en indexfond.

  Indexfonder
  Aktivt förvaltade fonder

 • Aktiefonder har högst risk, men ger också möjlighet till bästa utveckling (avkastning) på lång sikt. Fonderna kan placera över hela världen, i en världsdel eller region, i ett land eller en viss bransch.

  Aktiefonder

 • Blandfonderna eller allokeringsfonderna placerar i flera tillgångar, till exempel i aktier och på räntemarknaden. Ju större andel fonden placerar i räntepapper desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjligheter till bra utveckling (avkastning) på lång sikt.

  Blandfonder (allokeringsfonder)

 • Räntefonder har i allmänhet låg risk, men det skiljer sig åt mellan olika typer av räntefonder. Korta räntefonder har lägre risk än långa räntefonder (obligationsfonder). Långa räntefonder är mer känsliga för förändringar på marknaden, och fondkursen sjunker i allmänhet när marknadsräntan stiger.
  Räntefonder

 • Köp och försäljning av fondandelar avviker från aktiehandel. När du köper, alltså tecknar fondandelar, köper du vanligtvis för en viss summa. När du säljer, alltså löser in fondandelar, kan du välja mellan att sälja för en viss summa eller i vissa fall antal andelar.

 • Månadssparande är ett utmärkt sätt att sprida risken på lång sikt. Då börskurserna sjunker köper du fondandelar billigare och får fler andelar för samma summa. När börsen sedan igen stiger ökar också värdet på andelarna.

  Månadsspara i fonder

 • Med förvaltningsavgift avses den avgift som fondbolaget tar ut för att förvalta och placera fondernas medel.
  Förvaltningsavgift för fonder

 • Faktablad
  I princip ska alla fonder inom EU ha ett standardiserat faktablad som beskriver vad fonden placerar i, vilken risk den har och vilka avgifter fondbolaget tar ut. Meningen med faktabladet är att göra det lättare att jämföra olika fonder.

  Fondstadgar
  Alla fonder har stadgar eller prospekt där du bland annat kan läsa om i vilka värdepapper fonden får placera och hur fonden ska värderas.

  Du hittar både faktablad, fondstadgar och annan information som krävs enligt lag i fondlistan vid varje fond.

 • Det finns många olika sätt att jämföra fonder på. Du kan till exempel jämföra dem utifrån fondens utveckling, avgifter och fondens stjärnbetyg (rating).
  Jämför fonder

 • Hållbara fonder är ett begrepp som används för fonder som undviker att placera i vissa branscher, såsom alkohol, tobak, hasardspel, vapenindustri, vuxenunderhållning och fossila bränslen. Fonden kan i stället placera till exempel i bolag som i sin verksamhet fokuserar på energieffektivisering eller metoder som reducerar utsläppen för att bromsa den globala uppvärmningen.
 • När du säljer fondandelar och får avkastning på affären – alltså du säljer dyrare än när du köpte – betalar du kapitalinkomstskatt på vinsten. Fondbolaget anmäler alla dina fondaffärer till skattemyndigheten, vilket betyder att du inte själv behöver skriva in dem i skattedeklarationen.

  Om dina fonder är i en försäkring kan du sälja fondandelar och omplacera avkastningen inom försäkringen utan skatt på kapitalinkomst på försäljningsvinsten. Du betalar skatt först när du tar ut avkastning.

 • Det är flera olika saker som påverkar en fonds utveckling.

  • Värdeutvecklingen av de värdepapper fonden placerar i.
  • Valutakursen, om fonden placerar i utländska värdepapper. Det betyder att även om kursen på ett utländskt värdepapper går ned kan fondvärdet i euro stiga om valutakursen stiger. Samma gäller också vice versa.
  • Fondens förvaltningsavgift dras varje dag av från fondens totala värde. Om fondens årliga förvaltningsavgift är 1 procent innebär det att 1/365 = 0,0027 procent per dag dras av från värdet innan dagens kurs på fonden räknas ut.
  • Fondens värde kan också påverkas av kostnader för att köpa och sälja värdepapper, till exempel provisionerna.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.