Dina rättigheter som investerare i fonder

Sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonder från Handelsbanken Fonder AB

Fondändringar 

Information om fondändringar såsom ändring av fondbestämmelser, fusioner och nedläggningar publiceras på Fondändringar. Du får normalt även informationen skickad till dig innan en förändring sker. Om du köpt fonder via en distributör kan du få information från distributören. 

Incitament

Här hittar du information om hur fondbolaget hanterar incitament.

Klagomål

Investerare har rätt att framföra klagomål till fondbolaget.

Övriga rättigheter 

I respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser hittar du information om bland annat köp och inlösen av fondandelar, villkor för olika andelsklasser och eventuell rätt till skadestånd. 

Du som konsument kan få vägledning hos Konsumenternas bank- och finansbyrå. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.