Fondtips

Fondtipsen är ett verktyg för aktivt placerare
Ikon: tre portföljer

Fondtipsen baseras på bankens investeringsstrategi, vars tidshorisont är tre till sex månader. Tipsen baseras på vår marknadssyn och kan ses som ett komplement till övrigt sparande eftersom de ofta har en relativt hög risk. Samtidigt som vi tar fram vår marknadssyn beslutar vi om vi ska behålla eller ändra våra fondtips. Besök regelbundet bankens nätsida för att se om vi har gjort några ändringar.

Sverige Selektiv 

 • Svenska företag gynnas av en svag krona och börsen är lägre värderad än många andra.  
 • Noggrant utvalda svenska kvalitetsbolag med fokus på långsiktig avkastning. 
 • Risk (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Sverige SelektivÖppnas i nytt fönster

Amerika Tema 

 • Många stora bolag är relativt stabila finansiellt, vilket är en styrka när osäkerheten är stor.
 • Utmaningarna i ekonomin skyndar på digitaliseringen, vilket gynnar teknologibolag.
 • Risk (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,6 %
Amerika TemaÖppnas i nytt fönster

Hälsovård Tema

 • Ökat intresse för hälsovårdssektorn från investerare och goda defensiva kvaliteter
 • Hälsovårdssektorn har hög och stabil lönsamhet samt bra tillväxtpotential  
 • Risk (6/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Ikon: bock i rutan.

Teckna utan teckningsavgift

Vi debiterar inte någon tecknings-, inlösen- eller bytesavgift för fonderna i nätbanken.

Kund talar med rådgivare.

Vi erbjuder också andra placeringsalternativ 

Vi har många andra placeringsalternativ och mångsidiga tjänster. Kontakta ett oss så får du veta mera.
Placeringsrådgivning
Tablett och fruktfat på bordet

Spara skatteeffektivt

I en placeringsförsäkring sparar du så mycket och så ofta du vill. Du kan sprida besparingarna på olika objekt och byta sparobjekt när det sker förändringar på marknaden.
Placeringsförsäkring och -avtal

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.