Fondtips

Fondtipsen är ett verktyg för aktivt placerare
Ikon: tre portföljer

Fondtipsen baseras på bankens investeringsstrategi, vars tidshorisont är tre till sex månader. Tipsen baseras på vår marknadssyn och kan ses som ett komplement till övrigt sparande eftersom de ofta har en relativt hög risk. Samtidigt som vi tar fram vår marknadssyn beslutar vi om vi ska behålla eller ändra våra fondtips. Besök regelbundet bankens nätsida för att se om vi har gjort några ändringar.

Europa Småbolag

  • Förbättrade utsikter för återhämtning på Europas aktiemarknader
  • Investerar i europeiska små och medelstora bolag med hög tillväxt och sunda affärsmodeller  
  • Risk (6/7)
  • Förvaltningsavgift 1,5 %

Tillväxtmarknad Tema 

  • Högre tillväxt, lägre inflation och kapitalinflöden gynnar de relativt lågt värderade tillväxtbörserna.
  • Tillväxtmarknaderna är vinnare på en återhämtning i världsekonomin.
  • Risk (6/7)
  • Förvaltningsavgift 1,6 %

Ikon: bock i rutan.

Teckna utan teckningsavgift

Vi debiterar inte någon tecknings-, inlösen- eller bytesavgift för fonderna i nätbanken.

Kund talar med rådgivare.

Vi erbjuder också andra placeringsalternativ 

Vi har många andra placeringsalternativ och mångsidiga tjänster. Kontakta ett oss så får du veta mera.
Placeringsrådgivning
Tablett och fruktfat på bordet

Spara skatteeffektivt

I en placeringsförsäkring sparar du så mycket och så ofta du vill. Du kan sprida besparingarna på olika objekt och byta sparobjekt när det sker förändringar på marknaden.
Placeringsförsäkring och -avtal

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.