Framgångsrika fonder

Handelsbankens fonder har fått flera stora internationella utmärkelser.
Simmande svanar

Svanenmärket

Ett ansvarsfullt val

Svanenmärket kan fungera som en vägledning då en sparare vill välja en möjligast hållbar och miljövänlig investering. Svanenmärket vittnar om att fonden investerar i företag, som strävar efter att minimera miljörisken och som vill skapa hållbara lösningar med tanke på miljön.

Handelsbankens fond Hållbar Energi är en av de första fonderna som tilldelats Svanenmärket.

Dessa av våra fonder har fått Svanenmärket:

  • Handelsbanken Global Tema
  • Handelsbanken Emerging Markets Tema
  • Handelsbanken Hållbar Energi
  • Handelsbanken Sverige Selektiv

”Svanenmärket är en bekräftelse på att fondens förvaltning fungerar. När vi väljer företag till fonden Hållbar Energi, är vårt krav att det finns en klar koppling mellan ett miljöproblem, dess lösning och fondens investering. Det är något som är rätt så unikt.”

Fondförvaltaren Patric Lindqvist, Handelsbanken


Årets fondbolag 2021

Söderberg & Partners

Handelsbanken Fonder valdes i mars till årets fondbolag i Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2021.

Söderberg & Partners val gjordes bland ca 4 400 fonder. I gruppen analyserade fondbolag ingick både stora internationella fondbolag och mindre fondförvaltare, som koncentrerar sig på specialbranscher eller mindre geografiska områden.

”Handelsbanken har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en stadig plattform för fonder som erbjuds till sparare. Genom denna plattform har bolaget attraherat och fostrat förvaltare i världsklass inte bara vad gäller nordiska tillgångsslag utan även globala. Handelsbanken är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut."

Trafikljusrapporten 2021, Söderberg & Partners


Årets fondbolag 2020

Tidningen Privata Affärer

Den svenska tidningen Privata Affärer valde Handelsbanken Fonder AB till årets fondbolag 2020. Dessutom fick Handelsbankens fondbolag tre utmärkelser för enskilda fonder. Hållbar Energi fick priset Årets Uppstickare och dessutom röstade läsarna fonden till Läsarnas Favorit.

Årets fond är en utmärkelse som delats ut allt sedan år 2003 och är den främsta oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Juryns val baserade sig bland annat på avkastningen och risken under år 2020 och de tre föregående åren. Fonden får inte byta förvaltare under de fyra åren och den ska kunna tecknas på åtminstone ett stort fondtorg.

"Storbanken har kvalitetssäkrat utbudet och valt en tydlig linje. Handelsbanken är bra på både aktiv förvaltning och på indexfonder. Dessutom är fonderna hållbara."

Per Hammarlund, Privata Affärers chefredaktör och medlem i juryn


Ur klimatets synvinkel bästa globala aktiefonden

CDP Europe Awards 2021

”Välpositionerad för övergången till en koldioxidsnål, vattensäker och avskogningsfri ekonomi.”

Fonden Hållbar Energi valdes till bästa fond i kategorin Globala aktiefonder vid CDP Europe Awards, som arrangerades av Europeiska investeringsbanken (EIB) i mars 2021. Miljöorganisationen CDP belönade Hållbar Energi som den bästa globala aktiefonden med tanke på miljön tillsammans med fyra andra fonder.

"Priset bekräftar vår övertygelse om att de framtida vinnarna kommer att finnas bland de bolag som verkligen ser hållbarhet som en del av sin verksamhet och att finansiell avkastning och planetär avlastning kan gå hand i hand."

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder


Övriga utmärkelser

2023

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards Handelsbanken Hälsovård Tema Healthcare

Best fund over 3 years

Lipper Fund Awards Handelsbanken Hälsovård Tema Healthcare Best fund over 5 years

2021

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards Handelsbanken Hälsovård Tema

Best fund in the 5-year Healthcare category

Lipper Fund Awards Handelsbanken Sverige Tema Best fund in the 3-year Equity Sweden category
Lipper Fund Awards Handelsbanken Kapitalförvaltning 75
Best fund in the 5-year Mixed Asset Euro Aggregated Global category
Lipper Fund Awards Stiftelsefonden Best fund in the Mixed Asset SEK Balanced category for all time periods, i.e. 3, 5, and 10 years.

2020

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards Handelsbanken Norden Selektiv Equity Nordic Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards Handelsbanken Stiftelsefond Mixed Asset SEK Balance Best fund over 5 years
Lipper Fund Awards Handelsbanken Stiftelsefond Mixed Asset SEK Balance Best fund over 3 years
Kantar Sifo Prospera Handelsbanken Asset Management Private Banking

2019

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond Equity Europe Best fund over 10 years
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsinvest Fjernosten Equity Asia Pacific Ex Japan Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) Equity Emerging Mkts Global Best fund over 10 years
Morningstar Handelsbanken Nordiska Småbolag Nordic Equity

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.