Månadsspara i fonder

Månadssparande i fonder är ett enkelt sätt att öka dina tillgångar långsiktigt. Dina besparingar sprids automatiskt över tid.
Glad kvinna med kaffekopp.
  • Passar för långsiktigt sparande.
  • Du kan börja också med ett litet belopp.
  • Du betalar inga avgifter för teckning eller inlösen.
  • Om kurserna sjunker får du fler fondandelar för samma summa.
  • När kurserna stiger ökar också värdet på andelarna.

Du sprider risken när du fondsparar

Månadssparande är ett utmärkt sätt att sprida risken på lång sikt. Då börskurserna sjunker köper du fondandelar billigare och får fler andelar för samma summa. När börsen sedan igen stiger ökar också värdet på andelarna.
Bild på kurva som beskriver spridning över tid.

Så här funkar spridning över tid (exempel):

  1. Vi antar att du börjar månadsspara i en aktiefond i januari.
  2. Börsen sjunker men du som månadssparar fortsätter att köpa andelar. Eftersom aktiekurserna har gått ner får du fler fondandelar för samma summa.
  3. I slutet av året är andelsvärdet igen på samma nivå som när du började spara. Trots den tillfälliga börsnedgången har dina besparingar ändå ökat i värde eftersom du har fått fler andelar än om kursen inte hade förändrats alls.

Fondspara i nätbanken

Man tittar hitåt med en penna i handen.

Du kan enkelt börja fondspara i nätbanken. Du kan börja när som helst och med en summa du själv valt. Välj en fond eller kanske flera. Du kan ändra sparbeloppet eller byta fond när som helst.


Fondsparräknare

Gör en egen sparkalkyl

När du sparar regelbundet varje månad ökar ditt fondkapital jämnt redan med en liten summa. Månadssparande är också ett utmärkt sätt att diversifiera besparingarna över tid och då minskar du risken att placera ett engångsbelopp vid fel tidpunkt.

Kolla med räknaren nedan hur sparsumman, tiden och årsavkastningen inverkar på hur besparingarna utvecklas. Ändra värdena genom att flytta på reglagen.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.