Horisonten

Aktuellt nyhetsbrev för dig som är intresserad av placeringar.
En bärbar dator på bordet bredvid andra skrivbordsattiraljer.

Nytt från våra placeringsspecialister och ekonomer

Ikoni: maapallo
  • Nyhetsbrev som utkommer cirka sex gånger om året för alla intresserade av placeringar
  • Aktuella händelser på placeringsmarknaden och hur de inverkar på placeringsbesluten
  • Varierande placeringsteman

Mångsidig placerings- och ekonomiöversikt

I vårt nyhetsbrev berättar våra portföljförvaltare och nationalekonomer om sin syn på placeringar och ekonomin. Dessutom ger vi konkreta placeringsidéer som grundar sig på belönade studier och analyser. 

Att placera handlar i stor utsträckning om att söka olika teman, och därför ger vi spaltutrymme även åt intressanta temapresentationer.

Läs också våra andra nyhetsbrev

Aamupala är en finansiell översikt som skickas varje morgon.

Kompassen är ett människonära nyhetsbrev till våra privatkunder.

Beställ Horisonten

Då du prenumererar på nyhetsbrevet ger du ditt samtycke till att Handelsbanken får skicka direktmarknadsföring och meddelanden till din e-post.

Läs nyhetsbrevet Horisonten

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.