Active Life

En enkel och behändig portföljförvaltningstjänst i en placeringsförsäkring.

Active Life i ett nötskal

-
  • Portföljförvaltningstjänsten läggs upp som en placeringsförsäkring eller ett placeringsavtal.
  • Försäkringsramen ger skattefördelar, som bidrar till att göra en långsiktig placering ännu lönsammare
  • Du kan antingen göra en engångsplacering och/eller spara regelbundet.

Dina egna mål avgör vid valet av placeringsstrategi

Ikon: person i halvfigur

Du kan välja mellan flera placeringsstrategier

I placeringsstrategin utnyttjar vi både Handelsbankens egna fonder och fonder som tillhandahålls av utvalda internationellt kända samarbetspartner. Den strategi som passar just dig väljs enligt dina personliga mål och din riskvilja.


Utnyttja fördelarna med försäkringsplacering

Skattefördelar med en försäkring

Beskattningen är förknippad med många särdrag som är bra att beakta vid planeringen av hur du förvaltar din förmögenhet. 

Personlig kontaktperson

Som kund hos Handelsbankens portföljförvaltning får du en personlig placeringsrådgivare som känner dig och din livssituation.

Regelbundna rapporter om utvecklingen av dina placeringar

I nätbanken kan du följa med värdeutvecklingen av dina placeringar och se den aktuella fördelningen av placeringarna.

Läs mer

Kvinna sitter i mörkret och placerar i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Spara och placera på nätet

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.