Handelsbanken pensionsförsäkring

Försäkra dig om att du kan leva din dröm eller förverkliga din vardag också när du är pensionär.
Tre ungdomar sitter bredvid varandra och funderar över något.

Varför är en frivillig pensionsförsäkring ett bra sätt att pensionsspara?

En kvinna med en kaffemugg i ena handen och en telefon i den andra.
 • När du börjar i tid, hinner du spara ihop en nätt summa för pensionsåren.
 • Det finns en skattefördel med pensionsförsäkringen: Du får årligen 30 procent tillbaka av pensionsförsäkringens premier i din personliga beskattning. Skatteavdraget räknas på sparbelopp på upp till 5 000 euro.*
 • Du betalar bara 0,50 % + 20 euro/år skötselprovision och de löpande utgifterna för investeringsobjekten.
 • Vi sköter om investeringarna, om du så önskar. Portföljförvaltningen är avgiftsfri inom försäkringen.
 • Du kan när som helst skatte- och avgiftsfritt byta investeringsobjekt eller ändra ditt sparbelopp.
* Om du sparar 250 euro i månaden, dvs. 3 000 euro i året, är din skattefördel 900 euro årligen. Den här summan kan du investera på nytt eller använda till en semesterresa eller julklappar.

Så här sparar du i en pensionsförsäkring

 1. Kom överens om ett möte med din kontaktperson eller skicka en begäran om att ta kontakt. Din personliga investeringsrådgivare gör tillsammans med dig upp en personlig pensionsplan åt dig.

 2. Bestäm hur mycket du vill spara månatligen. Summan debiteras ditt konto automatiskt.

 3. Du kan varje år göra ett skatteavdrag på ca 30 % för besparingar ända upp till 5 000 euro.

 4. Om din situation ändras, kan du ändra sparbeloppet eller hålla en paus i ditt sparande.

 5. Från pensionsförsäkringen utbetalas en pension när du fyllt 70 år på det sätt du själv valt: månatligen, kvartalsvis eller årligen. Du betalar kapitalskatt på pensionen.

 6. Om du avlider innan pensionen, utbetalas sparbeloppet till de förmånstagare du uppgett i försäkringsavtalet.


Ikon: en pil visar från ett dokument till en låda.

Beskattningen av pensionssparandet

Pensionssparandet kan du dra av i beskattningen ända upp till 30 %. Du kan göra maximalt skatteavdrag om du sparar 5 000 i året. Skatteavdraget görs från dina kapitalinkomster eller, om du inte har kapitalinkomster, som underskottsgörelse från dina löneinkomster.

Den pension du får från försäkringen beskattas som kapitalinkomst.

Läs mer: 

Ikon: En spargris och bredvid en kalender.

Att placera i en pensionsförsäkring

Du kan placera din försäkringsbesparingar i de Handelsbankens fonder som du själv väljer. Då placerar du ansvarsfullt och hållbart, för våra fonder uppfyller mycket stränga hållbarhetskrav.

Enklaste sättet att spara är Mål-sparavtalet, som är avsett för långsiktigt sparande. I Mål-avtalet finns fyra olika portföljer, beroende på vilken tidpunkt du valt för ditt mål. Välj den portfölj som passar din pensionsålder. Handelsbanken ser till att portföljens placeringar är spridda så att de passar den dag du går i mål.


Vet du, hur mycket pension du kommer att få?

I lagen bestäms hur pensionen tjänas in

Du kan börja tjäna in arbetspension som 17 eller 18 år. Varje år i arbetslivet ger dig mera pension. 

Räkneformel: Årsinkomst gånger 1,5 procent delat med 12 månader är lika mycket som din månatliga pension.

Bild: tyoelake.fi.

Årsinkomst x 1,5 % / 12 mån = Pension/mån.

Pensionsåldern bestäms av ditt födelseår

Den målsatta pensionsåldern för dagens unga (födda 1978 eller senare) är 69-70 år. Du kan gå i pension också vid den lägsta möjliga pensionsåldern, men då kommer din pension att vara lägre hela pensionstiden.

På webbsidan för arbetspension kan du se när du kan gå i pension och hur mycket pension du får. Det kan få dig att inse, att det vore bra att själv spara.


En man med penna i handen.

Är du företagare?

Läs om pensionslösningarna för företaget.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.