Handelsbanken pensionsförsäkring

Försäkra dig om att du kan leva din dröm eller förverkliga din vardag också när du är pensionär.
Tre ungdomar sitter bredvid varandra och funderar över något.

Varför skulle jag spara i en pensionsförsäkring?

En kvinna med en kaffemugg i ena handen och en telefon i den andra.
 • När du börjar som ung - redan idag - så hinner du spara en riktigt nätt summa.
 • Pensionssparandet är avdragsgillt i beskattningen.
 • Bara 0,50 % + 20 euro/år debiteras som skötselprovision i försäkringen.
 • Vi sköter om placeringen av dina besparingar.
 • Du kan göra ändringar i ditt sparande när som helst.
 • På den pension du får från försäkringen betalar du kapitalskatt.

Så sparar du

 1. Kom överens om ett möte med din kontaktperson och avtala om pensionssparande.
 2. Bestäm hur mycket du vill spara i månaden. Summan dras från ditt konto automatiskt.
 3. Du kan göra skatteavdrag upp till 5 000 euro varje år.
 4. Om din situation förändras, så kan du ändra sparbeloppet eller hålla en paus i ditt sparande.
 5. När du fyller 70 år, börjar vi betala dig en pension på det sätt du själv valt: månatligen, kvartalsvis eller årligen. Du betalar kapitalskatt på pensionen.

Ikon: en pil visar från ett dokument till en låda.

Beskattningen av pensionssparandet

Pensionssparandet kan du dra av i beskattningen. Du kan göra maximalt skatteavdrag om du sparar 5  000 euro i året. Avdraget görs från dina kapitalinkomster eller, om du inte har kapitalinkomster, som underskottsgottgörelse från dina löneinkomster.

Den pension du får från försäkringen beskattas som kapitalinkomst.as

Ikon: En spargris och bredvid en kalender.

Att placera i en pensionsförsäkring

Du kan placera din försäkringsbesparingar i de Handelsbankens fonder som du själv väljer. Då placerar du ansvarsfullt och hållbart, för våra fonder uppfyller mycket stränga hållbarhetskrav.

Enklaste sättet att spara är Mål-sparavtalet, som är avsett för långsiktigt sparande. I Mål-avtalet finns fyra olika portföljer, beroende på vilken tidpunkt du valt för ditt mål. Välj den portfölj som passar din pensionsålder. Handelsbanken ser till att portföljens placeringar är spridda så att de passar den dag du går i mål.

Handelsbanken sparavtal Mål
Ansvarsfulla investeringar

Vet du, hur mycket pension du kommer att få?

I lagen bestäms hur pensionen tjänas in

Du kan börja tjäna in arbetspension som 17 eller 18 år. Varje år i arbetslivet ger dig mera pension. 

Räkneformel: Årsinkomst gånger 1,5 procent delat med 12 månader är lika mycket som din månatliga pension.

Bild: tyoelake.fi.

Årsinkomst x 1,5 % / 12 mån = Pension/mån.

Pensionsåldern bestäms av ditt födelseår

Den målsatta pensionsåldern för dagens unga (födda 1978 eller senare) är 69-70 år. Du kan gå i pension också vid den lägsta möjliga pensionsåldern, men då kommer din pension att vara lägre hela pensionstiden.

På webbsidan för arbetspension kan du se när du kan gå i pension och hur mycket pension du får. Det kan få dig att inse, att det vore bra att själv spara.

työeläke.fi/svÖppnas i nytt fönster

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.