Selective Index

En enkel och kostnadseffektiv portföljförvaltningstjänst för placeraren.
Äldre par ute på verandan.

För dig som vill fokusera på det viktiga i livet

Selective Index passar för dig personligen eller ditt företag. Det är ett bra alternativ om du vill koncentrera dig på dina hobbyer eller familjen och inte själv hinner följa med placeringsmarknaden.

Portföljförvaltningen

Dina pengar förvaltas av Handelsbankens kompetenta portföljförvaltningsteam. Portföljförvaltarna följer aktivt med marknaden i ditt ställe och fattar placeringsbesluten i linje med Handelsbankens syn genom att utnyttja hela bankens placeringskompetens och marknadskännedom.

Placeringarna i portföljen

Vikten mellan aktie- och räntemarknaden och alternativa placeringar varierar då marknadsläget ändras. Det betyder att pengarna alltid placeras i de objekt som enligt oss erbjuder bäst avkastningspotential.

Selective Index i ett nötskal

  • Portföljförvaltningstjänsten läggs upp som en placeringsförsäkring eller ett placeringsavtal.
  • En kombination av kostnadseffektiv indexplacering samt aktivt och selektivt aktieurval. Det största urvalet egna indexfonder i Norden.
  • Försäkringen ger   som bidrar till att göra långsiktig placering ännu lönsammare.

Ansvarsfulla investeringar i en försäkringsram

Ikon: hand håller blad.

Placeringsprocessen

  1. En global makro- och konjunkturanalys
  2. Teman, miljö- och företagsanalys
  3. Mikro-, fond- och riskanalys av placeringsalternativen
  4. Strategisk allokering mellan olika tillgångsslag
Ikon: människa i halvfigur.

Vi beaktar dina personliga mål

Du kan välja mellan flera olika placeringsstrategier. I strategin utnyttjar vi både Handelsbankens egna fonder och fonder som tillhandahålls av våra utvalda internationellt kända samarbetspartner. Den strategi som passar just dig väljs enligt dina personliga mål och din riskprofil.


Utnyttja fördelarna med en försäkringsplacering

Skattefördelar med en försäkring

Portföljförvaltningstjänsten läggs upp inom en försäkring. En försäkring ger skattefördelar som bidrar till att göra den långsiktig placeringen ännu lönsammare.

Personlig kontaktperson

Som kund hos Handelsbankens portföljförvaltningstjänst kan du alltid anlita en personlig rådgivare som känner dig och din livssituation.

Regelbundna rapporter om utvecklingen av dina placeringar

I nätbanken kan du följa med värdeutvecklingen av dina placeringar och se den aktuella fördelningen av placeringarna.

Läs mer

Kvinna sitter i mörkret och placerar i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Spara och placera på nätet

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.