Skattefördelar med placeringsförsäkring

Försäkringen ger fördelar som bidrar till att göra långsiktig placering ännu lönsammare.
Man gör noteringar med penna.
 • Du kan byta placeringsobjekt skatte- och avgiftsfritt under avtalstiden. 
 • Du kan fritt välja förmånstagare som får försäkringsersättningen vid dödsfall.
 • Du kan göra flera ändringar i din försäkring och din sparplan på en och samma gång.
 • Du betalar inte någon skatt för försäkringen, förrän du tar ut dina pengar från försäkringen eller den upphör.

Ikon: Lagparagraf.

Nytt i beskattningen av försäkringssparande

Vid årsskiftet fick vi två ändringar i beskattningen av försäkringssparandet:

 • Förändringar i vilken ordning uttagen gäller kapital och avkastningen
 • Du kan dra av förlusten i beskattningen om ett placeringsavtal förfaller med förlust.

Ikon: glödlampa som lyser.

Beskattning under avtalstiden

Byte av placeringsobjekt skattefritt

 • Du kan byta placeringsobjekt utan att behöva betala skatt på överlåtelsevinst på försäljning och omplacering av placeringsobjekten.
 • Du behöver inte deklarera köp och försäljning inom försäkringen i beskattningen.

Uttag under spartiden

 • Om du tar ut en del av dina besparingar från en försäkring som gett avkastning, så anses uttaget bestå av både kapital och avkastning i samma förhållande som i försäkringen.
 • Avkastningen i försäkringen är skattepliktig kapitalinkomst för försäkringstagaren och hens närstående. Du beskattas inte för kapitalet.

Beskattning när avtalet upphör

Placeringsförsäkringens sparbelopp betalas till försäkringstagaren då försäkringsavtalet upphör. Försäkringskapitalet är inte skattepliktig inkomst för försäkringstagaren. Om beloppet betalas till nära anhörig är försäkringskapitalet gåvoskattepliktigt. Avkastningen på avtalet är skattepliktig kapitalinkomst för försäkringstagaren och dennes nära anhöriga. Skatteavdragsrätten uppstår när placeringsförsäkringen upphör, dvs. när förlusten är slutlig.

Placeringsförsäkring vid arvsplanering

Försäkringstagaren får fritt välja de förmånstagare till vilka försäkringsersättningen ska betalas vid dödsfall.

En placeringsförsäkring med ett förmånstagarförordnande räknas som förmögenhet som står utanför dödsboet. Ersättningstagaren får snabbt tillgång till pengarna även om det dröjer att reda ut övrig förmögenhet.

Livförsäkringsersättning vid dödsfall

Den dödsfallsersättning som betalas från en placeringsförsäkring är i sin helhet arvsskattepliktig inkomst för en nära anhörig.

Dödsfallsersättning som betalas till någon annan än en nära anhörig till försäkringstagaren är skattepliktig kapitalinkomst för ersättningstagaren. Skatten på kapitalinkomst är 30 % upp till 30 000 euro. För högre belopp är skatten 34 %. Den aktuella arvsskatteskalan finns på adressen vero.fi Öppnas i nytt fönster.


Placeringsförsäkring som gåva

Försäkringen behandlas i gåvobeskattning på samma sätt som andra gåvor.

Du kan spara skattefritt 4 999 euro per gåvotagare under tre (3) år. Gåvoskatt tas ut på den del som överstiger 4 999 euro.

De aktuella gåvoskatteskalorna finns på adressen vero.fi Öppnas i nytt fönster.


Viktiga ord och definitioner

Ikon: frågetecken i en ring.
 • Sparbelopp
  Sparbeloppet i placeringsförsäkringen betalas till försäkringstagaren eller en förordnad förmånstagare efter att försäkringen gått ut. 
 • Avkastning
  Avkastningen på placeringsförsäkringen är skillnaden mellan betalda försäkringspremier (försäkringens kapital) och försäkringsbesparingarna i sin helhet.
 • Nära anhöriga
  Med nära anhörig avses försäkringstagarens make, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, fosterbarn eller makens barn.
 • Uppgifterna grundar sig på skattelagstiftningen 2020.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.