Sparavtal Mål

Målinriktat månadssparande.
Flicka med hörselskydd hängande runt halsen.
  • Du väljer själv när du vill förverkliga ditt mål och när du vill att pengarna ska betalas ut.
  • Om din livssituation förändras kan du när som helst ändra sparbeloppet, förlänga spartiden eller ta ut dina pengar.
  • Du kan välja att ta ut pengarna månadsvis eller till exempel en gång om året för en semesterresa.
  • När tidpunkten för målet närmar sig, sänker banken automatiskt risknivån i din portfölj genom att minska aktiernas andel.
  • Ingen minimiplacering.

Vad har du för mål?

Guldkant på pensionsåren, en bra start för barnet, första bostad till barnbarnet, en resa du länge drömt om. Det finns mål av många slag. Förverkliga din dröm genom att teckna ett eget Mål, och börja spara redan idag!

Som kund hos Handelsbankens portföljförvaltningstjänst har du alltid tillgång till en personlig placeringsrådgivare som känner dig och din livssituation.

Vår portföljförvaltare gör de nödvändiga ändringarna för din räkning om marknadsläget förändras under placeringstiden.


Så här kommer du i gång

Ikon: Målportföljerna 2030-2060

Så väljer du ditt Mål

Om ditt mål är att komplettera pensionen uppskattar du under vilket årtionde du går i pension. När du sparar till barn är det också enkelt att uppskatta tidpunkten för målet i förväg, till exempel barnets 20-årsdag. 

Tidpunkten för när ditt mål ska förverkligas avgör vilken målportfölj du ska ha och samtidigt placeringens risknivå. I sparavtalet Mål är dina pengar brett spridda på ränte- och aktiemarknaden.

Om ditt mål ändras kan du utan kostnad ändra din sparplan på ditt Handelsbankenkontor.

Gör så här 

  1. Boka tid för ett möte på närmaste Handelsbankenkontor.
  2. Din personliga placeringsrådgivare kartlägger lämplig risknivå och placeringstid tillsammans med dig.
  3. Du kommer överens om en engångsinbetalning och/eller ett regelbundet sparbelopp som du till exempel sätter in varje månad. Tumregeln för långtidssparande är 10 procent av nettolönen varje månad.
  4. Sparbeloppet dras automatiskt från ditt konto som e-faktura med överenskomna intervaller. Du kan också göra extra inbetalningar om du så vill.

Du kan ta ut kapitalet när som helst

Mål är ett placeringsavtal och beskattas som ett sådant. Du kan ta ut besparingarna när som helst - helt eller delvis. När du tar ut av besparingarna, så räknas uttaget bestå av kapital och avkastning i samma förhållande som i hela försäkringen.

Avkastningen är beskattningsbar kapitalinkomst. Kapitalandelen beskattas inte. Du kan när som helst byta placeringsobjekt, dvs. byta Målportfölj, utan skattepåföljder eller kostnader.

Om avtalstecknaren avlider, övergår placeringsavtalet i sin helhet till dödsboets tillgångar. I motsats till en placeringsförsäkring har ett placeringsavtal inte något förmånstagarförordnande. Placeringsavtalet är juridiskt sett ett kapitaliseringsavtal.

Läs mer

Kvinna sitter i mörkret och placerar i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Spara och placera på nätet

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.