Anvisningar för hur du gör en tilläggsplacering

En frivillig pensionsförsäkring innebär en skattefördel på 30 % ända upp till 5 000 euro om året. Om du inte har utnyttjat skattefördelarna till fullo kan du göra en tilläggsplacering.

Så här gör du en tilläggsplacering

Gör så här om du får e-faktura

Om du redan betalar dina försäkringspremier med e-faktura, är det enkelt att ändra betalningen i Handelsbankens nätbank (inte i mobilbanken).

  1. Logga in till nätbanken.
  2. Gå till sidan ”Betalningar” och välj ”Funktioner”/”Betalningar som förfaller”.
  3. Välj den betalning som går till pensionsförsäkringen (Mottagare: ”SHB Liv försäkringsaktiebolag”).
  4. Ändra beloppet i fältet ”Belopp EUR”.
  5. Klicka på ”Godkänn ändringen” nere på sidan.

Gör så här om du inte får e-faktura

Om du inte har beställt en e-faktura, kan du göra tilläggsplaceringen som en ny betalning i nätbanken. Betala till konto FI21 3131 3001 0343 62. Kom ihåg att fylla i försäkringens nummer i Meddelandefältet. Numret hittar du på sidan ”Spara och placera” under ”Försäkringar”.


Ikon: e-faktura

Beställ en e-faktura

E-fakturan gör det lättare att sköta fakturabetalningen

Vi rekommenderar i alla fall, att du beställer en e-faktura i nätbanken. Det är enkelt att använda e-faktura. Du får fakturan i tid och samtidigt sparar vi på miljön. Här är de uppgifter du behöver för att beställa den:

  1. Logga in till nätbanken. Gå till sidan för Betalningar och välj ”Beställ e-faktura”.
  2. Hämta e-faktureraren med e-fakturerarens namn. Skriv SHB Liv i sökfältet. Klicka på fakturerarens namn (betalningsorsaken ”Avtals- och försäkringsbetalningar”).
  3. Fyll i din personbeteckning som specificeringsuppgift (ddmmåå-xxxx) och välj betalningsregel. 
  4. Klicka slutligen på ”Bekräfta” och bekräfta beställningen med Bekräfta-appen eller med nyckelkodskortet.eteckning som specificeringsuppgift (ddmmåå-xxxx) och välj betalningsregel.