1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Private Banking
  6. /
  7. Kapitalförvaltning för privatpersoner

En pålitlig partner för kapitalförvaltningen

Tiden är investerarens bästa vän, men du behöver också en pålitlig bundsförvant för kapitalförvaltningen. Handelsbanken har konstaterats vara bäst.

Kapitalförvaltningens lösningar

Handelsbankens kapitalförvaltning erbjuder tjänster som du behöver. Du betjänas av en bekant kontaktperson och hur du tar kontakt väljer du själv.

Som kapitalförvaltningskund kan du stödja dig på en nordisk storbanks breda skuldror. Vi satsar på forskning och vill vara först på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Som resultat av detta, så får du en bra och långsiktig tjänst, vars enda mål är att ge dig konkurrenskraftig avkastning.

Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning. I den diskretionära kapitalförvaltningen ger du beslutanderätten till portföljförvaltaren. Hen gör vid behov ändringar i dina placeringar enligt den plan ni kommit överens om. I planen kan till exempel andelen aktier vara begränsad. I konsultativ kapitalförvaltning kommer portföljförvaltaren överens om med dig om det behövs göras ändringar i placeringsplanen. Om du vill, så kan du kombinera dessa två. Du kan också själv göra upp planer välja lösningar som passar i det gällande läget på marknaderna. Våra experter hjälper dig.

Vi har ett vitt nätverk som kompletterar vårt kunnande och som ger dig ett mervärde. Vi är transparenta, så du vet vilken nytta du har. Vi förvaltar ett stort kapital i våra fonder och vi vill förtjäna ditt förtroende varje dag.

Ett äldre par tar en selfie med en stad i bakgrunden.

Ikon: en hand håller ett hjärt.

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Hållbarhet är en viktig del av vår placeringsrådgivning och vi kräver ansvarsfullhet av våra placeringsobjekt. Som en stor, global bank kan vi påverka andra företag och hela samhället. Man lyssnar på oss. 

Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för hållbar utveckling. Vi placerar inte i företag vars verksamhet strider mot våra hållbarhetsprinciper. 

Vår verksamhet styrs inte säljbudgetar eller bonusar: våra placeringsrådgivare får inte några försäljningsbonusar för de lösningar de erbjuder. Vår rådgivningar utgår alltid från dina behov och de mål du satt upp. Det viktigaste för oss är, att du är nöjd både nu och i framtiden. 

Vi vill att du ska veta, hur din egendom förvaltas: din placeringsplan ska alltid vara uppdaterad. Livssituationen kan förändras när som helst och då ska också planen justeras.

Ansvarsfulla investeringar

En stående kvinna talar med en sittande man.

Betjäning som beaktar helheten och som är personlig

Handelsbanken är en pålitlig kapitalförvaltare. Vi erbjuder dig vårt breda kunnande.  

Kapitalförvaltningen är en långsiktig verksamhet och därför är det viktigt att hela tiden hålla placeringsplanen aktuell. Vi är aktiva också då, när världen inte beter sig som vi vill och vi gör ändringar i placeringsplanen så att den passar i det aktuella marknadsläget. 

Vi vill att vår verksamhet är transparent, sakkunnig, flexibel och fokuserar sig på vad du behöver. När vi inleder vårt samarbete, kommer vi överens om hur du vill att våra förvaltare ska sköta din förmögenhet och vad som är viktigt för dig på lång sikt.


Ikon: ett handslag.

Bli kapitalförvaltningskund hos oss

Handelsbanken är det äldsta bolaget på Stockholms börs och vår erfarenhet har inte sin like. Du kan ringa någon av våra experter direkt eller skicka oss kontaktblanketten. Vi sätter genast i gång med att planera placeringslösningarna åt dig.

Vi är en av världens stabilaste banker och det tänker vi fortsätta med. Vi tar hand om din förmögenhet diskretionärt eller konsultativt. Du bestämmer, hur aktivt du själv deltar i placeringsbesluten. 

För oss är det viktigt att du får tid för det du värdesätter mest. Du kan hålla kontakt med oss per telefon, via digitala möten eller diskussioner ansikte mot ansikten - Våra kontor är för våra kunder.


Ta kontakt

Du kan kontakta oss direkt och boka en tid.

Du kan också fylla i vår kontaktblankett, så ringer vi dig.

Kontaktblankett