Företagslånets ränta

Man sitter vid ett bord och tittar på en datorskärm - allt sett uppifrån.

Alternativa referensräntor

Handelsbanken Prime

  • Handelsbankens egen referensränta som återspeglar marknadsräntorna och den allmänna ekonomiska utvecklingen.
  • Räntan på lånet ändras samma dag som primeräntan ändras.
  • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Euriborränta

  • Euriborräntan är en referensränta för penningmarknaden i eurozonen. Dess värde noteras enligt den internationella praxis som vid varje tillfälle är i kraft.
  • Låneräntan förblir oförändrad under hela ränteperioden. Till exempel räntan på ett lån bundet till 12 månaders euribor förblir oförändrad i 12 månader, varefter en ny ränta fastställs.
  • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Fast ränta

  • Räntan kan vara fast i 3, 5 eller 10 år i taget. Då inverkar förändringar i marknadsräntorna inte på låneskötselkostnaderna under den avtalade ränteperioden.
  • Efter perioden med fast ränta binds lånet till den referensränta som avtalats på förhand och till den läggs en kundspecifik marginal. Samtidigt kan man också avtala om en ny period med fast ränta.
  • I regel görs inga ändringar i den fasta räntan under lånetiden.