Företagslånets ränta

Man sitter vid ett bord och tittar på en datorskärm - allt sett uppifrån.

Alternativa referensräntor

Handelsbanken Prime

 • Handelsbankens egen referensränta som återspeglar marknadsräntorna och den allmänna ekonomiska utvecklingen.
 • Räntan på lånet ändras samma dag som primeräntan ändras.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Euriborräntorna

 • Euriborräntorna är referensräntor för penningmarknaden i eurozonen.
 • Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI).
 • Euriborräntorna fastställs för ränteperioder fastställda av EMMI och de publiceras alla noteringsdagar. Det dagliga värdet på euriborräntorna kan kontrolleras på Finland Banks webbsida.
 • Euriborräntorna används allmänt som referensränta för lån och insättningar.
 • Lånets referensränta förblir oförändrad hela ränteperioden. Till exempel förblir referensräntan för ett lån bundet till 12 månaders euriborränta oförändrad i 12 månader. Därefter justeras räntan igen.
 • En lånespecifik marginal läggs till referensräntan.

Fast ränta

 • Räntan kan vara fast i 3, 5 eller 10 år i taget. Då inverkar förändringar i marknadsräntorna inte på låneskötselkostnaderna under den avtalade ränteperioden.
 • Efter perioden med fast ränta binds lånet till den referensränta som avtalats på förhand och till den läggs en kundspecifik marginal. Samtidigt kan man också avtala om en ny period med fast ränta.
 • I regel görs inga ändringar i den fasta räntan under lånetiden.