Information innan handel - fakta om affären

Det är viktigt att bekanta sig med dokumentationen innan du väljer placeringsobjekt.
Ikon: lysande glödlampa

Information om passandebedömningen

Vid handel med finansiella instrument, dvs. placeringsobjekt, i nätbanken kan Handelsbanken inte säkerställa fullt ut att du som kund tillhör den målgrupp ett specifikt instrument riktar sig till. Mer information om handel med finansiella instrument och dokument som beskriver de finansiella instrumentens målgrupp finns på vår webbplats. Det är viktigt att du som kund tar del av denna information inför handel med finansiella instrument.

Placeringsförsäkringar

Placeringsförsäkringarnas och -avtalens faktablad


Dokumenten är baserade på de genomsnittliga marginaler som tagits ut under jan-nov. Marginalerna är uppskattningar baserade på historiskt data och utgör inte någon garanti för kommande priser. Varje enskild affär är unik och dess marginal beror på flera faktorer, som storlek på transaktionen, marknadsförhållanden, plattformskostnader och operativa risker.