LEI-nummer

LEI-numret är en identifieringskod för företag som idkar internationell värdepappershandel
Man sitter vid laptopen sett uppifrån

Krav för företag som handlar med värdepapper 


Från 3.1.2018 behöver alla företag och andra juridiska personer en internationell identifieringskod, Legal Entity Identifier (LEI), för att kunna handla med värdepapper.

Försäkra dig snabbt om att ditt företag har ett LEI-nummer. Ditt företag behöver inte ett LEI-nummer om du handlar med vanliga fonder, men nog om du köper och säljer börsnoterade fonder (ETF).

Så här skaffar du ett LEI-nummer:

  • Välj en auktoriserad utfärdare av LEI. Ett finländskt företag kan också anlita en utländskt utfärdare. I Finland utfärdar LEI-nummer. 
  • Registrera ditt företag på PRH:s webbsida.
  • Betala din registrering. Priserna finns på PRH:s webbsida.
  • Du får LEI-numret, när Patent- och registerstyrelsen har godkänt din ansökan och registreringen är betald.

Ditt företag kan också ansöka om ett LEI-nummer av någon utfärdare i ett annat land. Här är några exempel på utländska utfärdare:

Ta kontakt

Om du har frågor om LEI-numret, ta kontakt!

Kontorens kontaktuppgifter

Företagens telefontjänst 010 444 2545, val 2 (lna/msa).

Kom i håg

  • Skaffa LEI-numret i god tid, för det kan ta flera dagar innan numret är klart.
  • Förnya LEI-numret årligen.

Vad kostar ett LEI-nummer och hur lång tid tar det?

Exakt information om pris och ansökan finns på Patent- och registerstyrelsens webbsidor Öppnas i nytt fönster eller på de internationella utfärdarnas egna webbsidor. För att företaget ska kunna handla med värdepapper, måste LEI-numret förnyas årligen och årsavgiften betalas. 

Vanliga frågor om LEI-numret 

Varför måste företaget ha ett globalt LEI-nummer?
En identifieringskod har varit obligatorisk inom derivathandeln allt sedan 2014, men EU:s MiFIR-förordning (Markets in Financial Instruments Regulation) utvidgade kravet till att gälla alla värdepapper. syftet med den nya förordningen är att myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera köpare och säljare och dem som fattat beslutet om en värdepappersaffär. I Finland rapporterar vi alla parter i en värdepapperstransaktion till våra övervakande myndigheter.

Vad är ett LEI-nummer?
LEI står för Legal Entity Identifier. LEI-numret gör det möjligt att identifiera alla investerare inom EU. De nya reglerna kräver att alla företag med ett FO-nummer och alla samfund, t.ex. registrerade föreningar och stiftelser, som vill handla med värdepapper, måste ha ett LEI-nummer.

Vad händer om jag inte har ett LEI-nummer?
Du kan inte köpa, sälja eller föra över värdepapper utan ett LEI-nummer. Du kan inte heller delta i företagshändelser (ex. emissioner) i din portfölj.Du kan sälja och köpa fonder, men inte börsnoterade fonder, utan LEI.

Vad gäller för en näringsidkare?
Om en näringsidkare handlar med derivater, behöver hen ett LEI-nummer. 

Hur får Handelsbanken företagets LEI-nummer?
LEI-numren överförs automatiskt till banken. Du behöver inte skicka oss numret.