Handelsbanken Hållbar Energi

Den Svanenmärkta fonden Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen.
Vindkraftspark i ett skärgårdslandskap.
Patric Lindqvist.

Vi påverkar bolagens hållbarhetsfrågor

"Vi investerar i lösningarna på klimatkrisen, och jobbar aktivt med bolagens hållbarhetsrisker, så att bolagen gör rätt saker på rätt sätt."

- Patric Lindqvist, förvaltare

Läs mer på rapporten där vi listar företag vars hållbarhetsfrågor vi påverkat genom aktiv dialog.

Hållbarhetsrapport Hållbar Energi (pdf 1,5 MB)

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.