Handelsbanken Hållbar Energi

Den Svanenmärkta fonden Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen.
Vindkraftspark i ett skärgårdslandskap.
Patric Lindqvist.

Vi påverkar bolagens hållbarhetsfrågor

"Vi investerar i lösningarna på klimatkrisen, och jobbar aktivt med bolagens hållbarhetsrisker, så att bolagen gör rätt saker på rätt sätt."

- Patric Lindqvist, förvaltare

Läs mer på rapporten där vi listar företag vars hållbarhetsfrågor vi påverkat genom aktiv dialog.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.