Fonder med särskilda kriterier för samhällsansvar

Handelsbanken tillhandahåller flera fonder som tillämpar striktare kriterier på placering i vissa branscher.
Isä ja poika istuvat laiturilla

Trots att alla Handelsbankens fonder iakttar samhällsansvar har vi också flera aktivt förvaltade fonder och indexfonder i vårt urval som iakttar ännu striktare kriterier för placering. 

Fonderna med särskilda kriterier för samhällsansvar undviker att placera i företag med betydande verksamhet inom branscher såsom alkohol, tobak, hasardspel, vapenindustri, vuxenunderhållning och fossila bränslen. 

De mest strikta kriterierna tillämpar vi för närvarande på följande fonder:

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.