Svanenmärket

En fond med Svanenmärket uppfyller externa, stränga miljö- och hållbarhetskriterier.
Slantar i högar på en gräsmatta.


Ledande bland hållbara investerare

Vårt mål är att varenda en av våra fonder ska uppfylla hållbarhetskriterierna, som främjar den globala hållbara utvecklingen. Vi tror att de ansvarsfulla fonderna kommer att öka i antal i framtiden.

Läs våra tankar i Svanens artikel.


För att få Svanenmärket ska fonden uppfylla stränga krav

 1. Att välja bort
  Fonden väljer bort de branscher som innebär en stor risk att miljön påverkas negativt, till exempel fossila bränslen, tobak och vapen.
 2. Att välja in
  Minst 90 procent av fondens direkta placeringar ska ha genomgått en hållbarhetsanalys.
 3. Att påverka
  Dialoger med företagen. Rösträtten används för att styra företagen i en mer ansvarsfull riktning.
 4. Rapportering
  En årlig rapport om arbetet med hållbarhetsarbetet. Ägandet i de Svanenmärkta fonderna ska publiceras minst fyra gånger per år. 
  Fonden Hållbar Energis hållbarhetsrapportÖppnas i nytt fönster
 5. Kvalitetssäkring
  Svanenmärkets kriterier ska uppfyllas varje år.
Kaffekopp med dator i bakgrunden.

Träffas digitalt?

Vill du prata om frågor kring sparande och placering? När du inte har tid att komma till kontoret är ett digitalt möte med din kontaktperson lösningen.

Digitalt möte