Blandfonder

En blandfond placerar i allmänhet i både aktier och räntebärande värdepapper.
Ikon: Tre portföljer med olika bilder på.

Blandfonderna placerar i olika tillgångsslag

Fördelar med blandfonderna 

Blandfonderna, som också kallas allokeringsfonder, placerar i olika tillgångsslag, i allmänhet i aktier och räntebärande värdepapper såsom obligationer. Fördelningen mellan aktier och räntepapper varierar enligt marknadsläget och portföljförvaltarens syn. Tillgångsslagens minsta och högsta andel uppges i fondstadgarna. Ju större andelen aktier är desto större är risken men också möjligheterna till bra avkastning.

  • Fördelen med blandfonder är att placeraren får ta del av uppgången på aktierna samtidigt som effekten vid en börsnedgång är mindre kännbar jämfört med en aktiefond. Om blandfonden även placerar i andra tillgångar, såsom råvaror, kan det också minska risken.
  • Nackdelen med blandfonder är att placeraren inte alltid kan dra full nytta av utvecklingen när aktiekurserna stiger.

Bra att veta

Blandfonder har olika risknivåer. Vill du ha en lägre risk väljer du en blandfond som till exempel har 25 procent aktier och 75 procent räntebärande värdepapper.

Om du är beredd att ta högre risk väljer du en blandfond med mer aktier.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.