Förvaltningsavgift för fonder

Ikon: mynt i olika valutor på rad

Förvaltningsavgiften tas ut varje dag

Förvaltningsavgiften för fonden är den avgift som fondbolaget tar ut för att placera fondens medel och förvalta fondportföljen.

Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder. Avgiften beror bland annat på vilka marknader som fonden placerar på och hur mycket arbete som krävs för att förvalta portföljen och analysera marknaden.

Förvaltningsavgiften anges i procent per år. Däremot beräknas avgiften på fondens totala värde varje dag. Varje dag tas en 1/365-del av förvaltningsavgiften ut från fondandelens värde innan fondkursen beräknas. På så sätt betalar du bara förvaltningsavgift för den tid som du äger andelar i fonden i fråga.

Exempel: Om en fond har en årlig förvaltningsavgift på 1 procent innebär det att 1/365 = 0,0027 procent per dag dras från fondvärdet innan dagens kurs på fonden räknas ut.

Bra att veta

När du tittar på fondens historiska utveckling är förvaltningsavgiften redan borträknad i fondkurserna i tabellen.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.