Jämför fonder

Jämföra de olika fondernas utveckling

I Utveckling-vyn i fondernas kurslista kan du jämföra de olika fondernas utveckling. Y-axelns procentuella värde anpassas då efter den fond du senast lagt till. Resterande fonder visar en relativ kursutveckling i procent i jämförelse med den senast tillagda fondens procentuella utveckling.

Fondlistan visar, till skillnad från grafen, utvecklingen enbart i form av relativa procenttal för de olika tidsperioderna. Dessa jämförs inte med varandra och är därför ej likvärdiga med uppgifterna i grafen.

Jämföra månadsparande utveckling

I Månadsparande-vyn genom att välja och lägga till fonder kan du jämföra de olika fondernas utveckling vid månadssparande.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.