Räntefonder

Räntefonderna placerar i räntebärande värdepapper i eurozonen och på tillväxtmarknaderna.
Ikon: portfölj med procenttecken på sidan.

Korträntefonder

Korträntefonder följer utvecklingen på penningmarknaden. För att uppnå sitt mål placerar fonden i räntepapper med en genomsnittlig löptid på under ett år. Ju kortare placeringens lånetid är desto närmare marknadsräntans avkastning är avkastningen på placeringen.

  • Fördelen är att placeringarna i fonden följer marknadsräntorna nära. Risken för att placeringen ska utvecklas svagt när räntorna går upp är mindre än vid placering i långräntefonder.
  • Nackdelen är att merparten av fondens avkastning går till kostnader när räntenivån är låg.

Långräntefonder

Långräntefonderna påverkas mer av ändringar i långa räntor, såsom obligationer. Om marknadsräntorna stiger kan värdet på räntefonden sjunka. Om marknadsräntorna sjunker kan värdet på räntefonden i stället stiga.
  • Fördelen är att fondutvecklingen vid en räntenedgång i allmänhet är bättre än i korträntefonder.
  • Nackdelen är att placeraren vid en ränteuppgång förlorar mer än vid placering i korträntefonder eller vid insättning av pengarna på konto.

Valutakursen kan inverka på räntefonderna

Ändringar i valutakurserna kan öka risken i vissa räntefonder och inverka på fondernas värdeutveckling.

Bra att veta

Just nu är räntenivån mycket låg. Det är därför sannolikt att räntorna så småningom kommer att stiga. Eftersom värdet på långräntefonder sjunker när räntorna går upp är det viktigt att inse hur ränteändringar inverkar på räntefondernas utveckling innan man fattar beslut om placering.

Kontakta ditt kontor för att få mer information om placering i räntefonder.


Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.