Active Life-tjänstens riskstrategier

I portföljförvaltningstjänsten Active Life kan du välja mellan olika riskstrategier.
Ikon: vågskålarna i jämvikt

Hur placerar Active Life?

Fem portföljalternativ

Allokeringsportföljerna strävar efter att få bättre avkastning i förhållande till risken. Den placeringsstrategi som passar just dig väljs enligt dina personliga mål, din risktagningsvilja och dina förväntningar på avkastning.

Spridning mellan olika tillgångsslag

I placeringsstrategin utnyttjar vi både Handelsbankens egna fonder och fonder som tillhandahålls av våra utvalda kända samarbetspartner.

Var placeras medlen?

Ränteinstrument och aktier är traditionella placeringsobjekt. 

Med alternativa placeringar avses till exempel råvaror eller hedgefonder.


Neutral allokering i Active Life-portföljerna

Neutral allokering i Active Life-portföljerna

Active Life portföljerna har fem olika portföljalternativ, där förhållandet mellan aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar justeras då marknadsläget ändrar. Dina personliga mål, din risktagningsvilja och din avkastningsförväntning styr vilken portfölj som passar dig bäst.

Active Life Ränta

Räntestrategin innehåller som namnet säger endast ränteplaceringar. Målet med strategin är att bygga en bra spridning och därigenom få bättre avkastning.

Active Life Medel+

Den neutrala fördelningen av placeringar i Medel+ består av 50 % aktier och 50 % ränteplaceringar. Portföljen kan innehålla alternativa placeringar, t.ex. råvaror. Målet är att med hjälp av spridning nå en bättre avkastning i förhållande till risken.

Active Life Aktie

Aktiestrategin placerar endast i aktier. Beroende på marknadsläget kan portföljen också göra ränteplaceringar. Målet för strategin är att få möjligast bra avkastning i förhållande till den högre risken.

Active Life Låg+

Den normala fördelningen av placeringar i Låg+ är 25 % aktier och 75 % ränteplaceringar. Strategin kan ha en bredare spridning där det också kan ingå alternativa placeringar, t.ex. råvaror. Målet är att med hjälp av spridning kunna få en bättre avkastning i förhållande till risken.

Active Life Hög+

Den neutrala fördelningen av placeringarna är 75 % aktier och 25 % ränteplaceringar. Portföljen kan innehålla alternativa placeringar, t.ex. råvaror. Målet är att med hjälp av spridning få en bättre avkastning i förhållande till risken.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.