Selective Index enligt din riskprofil

I portföljförvaltningstjänsten Selective Index kan du välja mellan olika riskstrategier.
Ikon: på ett papper en lista

Välj lämplig riskstrategi

Allokeringsportföljerna strävar efter att få bättre avkastning i förhållande till risken. Den placeringsstrategi som passar just dig väljs enligt dina personliga mål, din riskvilja och dina förväntningar på avkastning.

Spridning mellan olika tillgångsslag

Din placering kan spridas mellan olika tillgångsslag. I placeringsstrategin utnyttjar vi både Handelsbankens egna fonder och fonder som tillhandahålls av våra utvalda kända samarbetspartner.

Våra portföljförvaltare väljer de mest attraktiva objekten i varje tillgångsslag och utnyttjar aktiva fonder samt passiva och kostnadseffektiva indexfonder.

Var placeras medlen?

Ränteinstrument och aktier är traditionella placeringsobjekt.

Med alternativa placeringar avses till exempel råvaror eller hedgefonder.Neutral allokering i Selective Index-portföljerna

Neutral allokering i Selective Index-portföljerna

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.