Vanliga frågor om pensionsförsäkring

Läs experternas svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

 • Våra placeringsrådgivare på kontoret hjälper dig att välja investeringsobjekten utgående från din investeringsprofil och sparperiodens längd. Om du inte själv vill eller har tid att följa med händelserna på investeringsmarknaden, kan du välja en avgiftsfri portföljförvaltningstjänst för din försäkring. 
   
   
  Du kan också bland Handelsbankens fondurval välja enskilda fonder för din försäkring: 
 • Pensionsförsäkringens premier är frivilliga, du kan när som helst avgiftsfritt ändra din betalplan eller ta en paus i betalningarna. Du betalar försäkringspremierna månatligen, var tredje månad eller en gång i året. Du kan också ändra premiebeloppet när som helst om din livssituation förändras.
 • Kostnaderna för Handelsbankens pensionsförsäkring (2022):
   
  - årlig skötselavgift (0,5 % räknat på sparbeloppet)
  - en fast årsavgift på 20 euro (oberoende av sparbelopp) 
  - de löpande kostnaderna för investeringsobjekten
   
   
  Om du vill att Handelsbanken Kapitalförvaltning sköter dina pensionsbesparingar, kan du välja den avgiftsfria portföljförvaltningstjänsten Mål. I portföljförvaltningstjänsten betalar du fondernas löpande kostnader, men du betalar inte någonting för portföljförvaltningstjänsten.
 • Det årliga skatteavdraget på 30 % beaktas automatiskt i din beskattning. 
   
  Ett praktiskt exempel:
  Om du sparar 250 euro/månad, utgör dina försäkringspremier totalt 3 000 euro/år. 30 % av denna summa är 900 euro/år. I praktiken har du investerat bara 2 100 euro i egna pengar. Staten har understött ditt sparande med 900 euro i året tack vare skatteavdraget.
  Den här summan kan du investera ”gratis” på nytt eller använda för en semesterresa eller till julklappsinköp – eller vad du själv vill.
   
  Notera, att skatteavdraget räknas på ett maximalt sparbelopp på 5 000 euro per skatteår (416 euro/månad).
 • I nätbanken på sidan för ”Spara och placera” under ”Försäkringar” redovisas för dina försäkringsbesparingar. Du får också en årsrapport och en månadsrapport. De finns på samma sida bakom länken ”Rapporter”.
 • Pensionsförsäkringen innebär också en livförsäkring som gäller både spartiden och utbetalningen. Om den försäkrade avlider innan pensionsåldern/pensioneringen utbetalas hela sparbeloppet till den förmånstagare som skrivits in i avtalet. Du kan fritt välja förmånstagare.
 • Pensionsförsäkringen bereder en viss trygghet redan under spartiden om livet krisar till sig. Försäkringen kan återköpas före pensionsålder enligt pensionsförsäkringsstadgarna (2022) i följande situationer:
   
  1. Skilsmässa: Då krävs ett officiellt dokument, där parterna döms till skilsmässa.
  2. Makens/makans död: Då krävs ett ämbetsintyg, där äktenskapet noteras och att maken/makan har avlidit.
  3. Arbetslöshet på minst ett år: Då krävs ett intyg från arbetskraftsbyrån eller arbetslöshetskassan, som betalar arbetslöshetsersättningen.
  4. Makes/makas arbtslöshet på minst ett år – bara för försäkringar tecknade efter 1.10.2005.
  5. Partiell eller bestående arbetsoförmåga enligt arbetspensionslagen – bara för försäkringar tecknade efter 1.1.2010.
   
  Återköpsvärdet utgörs av besparingarnas värde vid återköpet. Återköpsbeloppet utbetalas som en engångsbetalning då något av dessa villkor uppfylls.