Vaikuttaminen

Vaikutamme yritysten toimintaan vuoropuheluiden ja aktiivisen omistajuuden kautta
Kolme miestä keskustelee kokouksessa.

Vastuullisuus on yhteistyötä

Handelsbanken on omaksunut aktiivisen omistajan roolin. Kieltäytyminen liikesuhteesta ei aina ole paras tapa edistää yritysvastuuta ja kestävää kehitystä. Sen sijaan seurannan, vuoropuhelun ja tehokkaan ohjauksen avulla voimme pyrkiä muutokseen.

Seuranta ja vaikuttaminen

Rahastojen omistamat osakkeet ja yrityslainat käydään läpi kaksi kertaa vuodessa. Läpivalaisun tavoitteena on tunnistaa yritykset, jotka eivät noudata kansainvälisiä sopimuksia. Huomion kohteena ovat mm. ihmisoikeudet, työoikeus, ympäristö ja korruption ehkäisy. Läpivalaisun tekee riippumaton ulkopuolinen toimija. 

Kun havaitsemme yrityksen poikkeavan kansainvälisistä normeista, käynnistämme vuoropuhelun joko yksin tai yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Teemme myös yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Jos vuoropuhelulla ei saada tuloksia aikaan, viimeinen vaihtoehto on yrityksen poissulkeminen omistuksista.

Aktiivinen omistajuus ja tehokas ohjaus

Handelsbanken toimii osuudenomistajien puolesta aktiivisena omistajana rahastojensa omistamissa yrityksissä. Aktiivisen omistajuuden tavoitteena on yrityksen pitkän aikavälin arvonnousu. Määrätietoinen, aktiivinen ja vastuullinen omistajaohjaus tuo tavoitteen lähemmäs.

Omistuksemme koosta riippuen vaikutamme mm. hallitusten jäsenten nimeämiseen, käytämme äänioikeuttamme yhtiökokouksissa ja teemme aloitteita yhtiökokouksille.

Vuonna 2019 Handelsbanken äänesti 473 yhtiökokouksessa ympäri maailman ja toimi 34 nimeämiskomiteassa. Alla olevasta linkistä voit lukea tarkemmin omistajaohjauksestamme.


Näin dialogia käydään

Goal 12

Palmuöljyn ostaja valitsi vastuullisemman tien

Vuoden 2017 aikana kävimme dialogia yrityksen kanssa, joka on merkittävä palmuöljyn ostaja. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki palmuöljy, jota yritys ostaa, on sertifioitua ja kestävästi tuotettua.   

Keskustelu kestävästä tuotannosta on laajentunut ja kattaa jo muovin käytön, antibioottien liikakäytön sekä matkustus- ja kulutustottumukset. Olemme aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa.

YK:n tavoite numero 13, ympäristönsuojelu

Yritysten hiilidioksidipäästöt kuriin

Kiina tuottaa eniten hiilidioksidipäästöjä maailmassa. Raskas perusteollisuus, kuten sementti-, teräs- ja paperiteollisuus, on suurin päästöjen aiheuttaja. Syksyllä 2019 Handelsbanken käynnisti dialogin kolmen yrityksen kanssa - nämä kaikki löytyvät Aasia-rahastojen omistuksista. Haluamme varmistaa, että yritykset ovat tietoisia ympäristöriskeistään, ja että niillä on Pariisin sopimuksen mukainen toimintasuunnitelma päästöjen minimoimiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa odotamme yrityksiltä läpinäkyvämpää päästöraportointia ja mitattavia tavoitteita päästörajoituksille.

YK:n tavoite numero 6, puhdas vesi

Merivedestä juomavedeksi

Kasvihuonekaasut vaikuttavat maailman meriin, jäätiköihin, lumeen ja ikiroutaan. Handelsbanken sijoittaa yritykseen, joka on erikoistunut kehittämään tekniikoita suolan poistoon merivedestä ja joka tuottaa alan laitteistoja Karibian alueelle ja Etelä-Amerikkaan. Näin voimme osaltamme olla turvaamassa puhtaan veden saantia maailmassa.

Lue lisää

Tietokone ja kahvikuppi

Verkkotapaaminen

Haluatko sopia säästämiseen tai sijoittamiseen liittyvistä asioista? Sinun ei tarvitse tulla konttoriin, vaan voit tavata oman sijoitusneuvojasi verkossa.
Verkkotapaaminen

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.