Muutoksia talletussuojaan

Talletussuoja turvaa suomalaisten talletuksia, jos pankki on maksukyvytön. Sekä Suomessa että Ruotsissa talletussuojasta katetaan sekä yritysten että henkilöasiakkaiden korvauskelpoiset talletukset 100 000 euroon asti.

Talletussuoja muuttuu, kun Handelsbankenin liiketoimintojen kauppa toteutuu

Talletussuoja siirtyy Ruotsista Suomeen

Talletukset Handelsbankenissa kuuluvat ruotsalaisen talletussuojan piiriin. Yrityskaupan toteutumisen yhteydessä siirtyvät talletukset korvataan jatkossa Suomen talletussuojarahastosta. Muutoksen vaikutus on käytännössä vähäinen. Talletussuojat ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvin samankaltaiset, eivätkä erot vaikuta pääosaan asiakkaista. 

Suomen talletussuojarahastosta katetaan asiakkaan samassa pankissa olevat korvauskelpoiset talletukset 100 000 euroon asti. Ruotsin talletussuoja kattaa asiakkaan Handelsbankenissa olevat korvauskelpoiset talletukset 100 000 euroon asti. 

Jos asiakkaan talletukset Handelsbankenissa ja OmaSp:ssä/S-Pankissa ylittävät 100 000 euron talletussuojan enimmäismäärän, voi asiakas kirjeitse ilmoitettuun määräaikaan mennessä kuluitta ja talletusehtojen estämättä irtisanoa tai siirtää Handelsbankenissa olevan talletuksen sille kertyneine korkoineen toiseen pankkiin siltä osin kuin Handelsbankenissa ja OmaSp:ssä/S-Pankissa olevien talletusten yhteismäärä ylittää talletussuojan enimmäismäärän. Kerromme tästä tarkemmin asiakaskirjeissämme.

Yrityskaupan toteutumisen jälkeen asiakkaan korvauskelpoiset talletukset katetaan kokonaisuudessaan Suomen talletussuojarahastosta 100 000 euroon asti. 

Asunnon myynnistä saadut varat 

Siltä osin kuin talletukset perustuvat varoihin, jotka on saatu omassa käytössä olleen asunnon myynnistä ja  kyseiset varat käytetään uuden, omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen, korvataan tällainen talletus täysimääräisesti Suomen talletussuojarahastosta. Ruotsin talletussuojajärjestelmässä kyseinen täysimääräinen talletussuoja soveltuu 12 kuukauden ajan asunnon myynnistä saatujen varojen tallettamisesta tilille, kun taas Suomen talletussuojajärjestelmän vastaava määräaika on kuusi kuukautta varojen tallettamisesta tilille. 

Talletusten siirtyessä Handelsbankenista OmaSp:iin/S-Pankkiin ja näin ollen Ruotsin talletussuojan piiristä korvattavaksi Suomen talletussuojarahastosta, yllä mainittu kuuden kuukauden määräaika lasketaan siitä hetkestä, kun asunnon myynnistä saadut varat on alun perin talletettu tilille. Mikäli tällaisten varojen talletuksesta on kulunut yli kuusi kuukautta silloin, kun tilien siirto Handelsbankenista OmaSp:iin/S-Pankkiin toteutetaan, talletus on ainoastaan yllä kuvatun yleisen talletussuojan piirissä. Talletussuoja kattaa tällöin talletukset OmaSp:ssä/S-Pankissa yhteensä 100 000 euroon asti. 

Kaupan toteutumisen myötä niin ikään Ruotsin talletussuojajärjestelmän mukainen muihin kuin oman asunnon myynnistä saatuihin varoihin perustuvien kuluttajatalletusten korotettu talletussuoja päättyy Suomen talletussuojan piiriin siirtymisen myötä, ja talletussuoja kattaa talletukset OmaSp:ssä/S-Pankissa yhteensä 100 000 euroon asti.

Lisätietoja: