1. Tillgänglighetsutlåtande

Handelsbanken Finlands tillgänglighetsutlåtande

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

På denna sida samlar vi tillgänglighetsutlåtanden för våra olika tjänster. I utlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra separata tjänster.


Tillgänglighetsutlåtanden

Identifieringstjänsten

Sommaren 2020 har vår identifieringstjänst uppdaterats att uppfylla tillgänglighetskraven (WCAG2.1). Identifieringstjänsten är härefter tillgänglig enligt nivåerna A och AA i WCAG2.1-standarden.

E-betalning (nätbetalning)

Vår nätbetalningstjänst har sommaren 2020 uppdaterats att uppfylla tillgänglighetskraven (WCAG 2.1.). E-betalningen uppfyller härefter kraven i nivåerna A och AA i WCAG2.1.-standarden med undantag för justeringen av tidsbegränsningar.

Detta tillgänglighetsutlåtande har lagts ut 23.8.2020.

Icke-tillgängligt innehåll

WCAG 21, punkt 2.2.1 Justering av tidsbegränsning - Sessionen för e-betalning kan inte förlängas, för den är kopplad till sessionen i nätbutiken. Därför tillämpas undantaget i standarden: Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig.


Tillgänglighetsrespons

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster