Allmänna villkor för placeringstjänstavtal och avtal om förvar

 Nedan hittar du allmänna villkor för placeringstjänstavtal och avtal om förvar för privatkunder samt för företagskunder.

De gamla villkoren gäller till den 30 november 2023, därefter träder de nya villkoren i kraft den 1 december 2023.